PROJECT

Project leader

Hanne Møller

Duration

27/08/2020 -

01/09/2021

Project manager

RISE Research Institutes of Sweden AB

Funder

Nordic Council of Ministers /Nordic Environmental Footprint

Partners
RISE
Aarhus University
LUKE


NordPEF

NordPEF-arbeidsgruppen jobber med implementering av Product Environmental Footprint (PEF) i den nordiske landbruk- og matsektoren og gir innspill til det europeiske arbeid på området. Arbeidsgruppen ble etablert i 2016 og har bl.a. jobbet med anbefalinger for datainnsamling og gjennomført intervjuer vedrørende den nordiske næringsmiddelindustriens holdninger til PEF og miljømerking.

I 2020 vil arbeidet være konsentrert om 3 tema:

  • Prinsipper for beregning av klimafotavtrykk av fôr
  • Biologisk mangfold
  • Gjødselhåndtering og spredning av organisk og mineralgjødsel

Resultatene fra arbeidet vil bli presentert for Technical Advisory Board (TAB) i PEF og gi anbefalinger til arbeidet som pågår i EU.

SHARE THIS

Project team