PROJECT

Duration

01/11/2016 -

31/03/2017

Funder

Norsk Lastbærer Pool AS

NLP EPD Ombrukskasse

Norsk Lastbærer Pool ønsker å dokumentere miljøprofilen på sine gjenbruks plastkasser gjennom en EPD.

Østfoldforskning er engasjert til å lage denne EPDen. 

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team