PROJECT

Project leader

Synnøve Rubach

Duration

01/04/2015 -

31/08/2017

Project manager

Den Nordiske Avfallsgruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd

Funder

Den Nordiske Avfallsgruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd

NCM Implementation of the Nordic textile. Reuse and recycling commitment

Som en del av det nordiske prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. 

H&M Norge og Fretex AS er med i prosjektet og vil bli de første sertifiserte innsamlingsaktørene i Norge. Det langsiktede målet med prosjektet er å oppnå 90% gjenbruk og resirkulering (herav minst 50% gjenbruk) av de innsamlede tekstilene innen en tiårs-periode. Prosjektet er finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og er et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (IVL) i Sverige, Copenhagen Resource Institute (CRI) i Danmark, Environice på Island og Østfoldforskning i Norge. Les mer om det nordiske prosjektet here.

Publikasjonen på dette prosjektet finner du here.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team