PROJECT

Project leader

Andreas Brekke

Duration

01/12/2020 -

01/02/2021

Project manager

Hydro Aluminium ASA

Funder

Hydro Aluminium ASA

Modellering av gjenvinning for Hydro aluminium

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.