PROJECT

Project leader

Andreas Brekke

Duration

01/12/2020 -

01/02/2021

Project manager

Hydro Aluminium ASA

Funder

Hydro Aluminium ASA

Modellering av gjenvinning for Hydro aluminium

Dette prosjektet skal undersøke hvordan man beregner sirkularitet for aluminium og andre materialer.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team