PROJECT

Project leader

Synnøve Rubach

Duration

01/05/2013 -

30/09/2013

Project manager

Høgskolen i Østfold

Funder

Høgskolen i Østfold

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold

På vegne av Høgskolen i Østfold (HiØ) skal Østfoldforskning gjennomføre en miljøkartlegging av høgskolens påvirkning på det ytre miljø ved sine to studiesteder, Halden og Fredrikstad, inkludert drift av kantiner og bokhandler.