PROJECT

Project leader

Pieter Callewaert

Duration

01/12/2020 -

30/06/2021

Project manager

Cisco Systems Norway

LCA av Cisco Webex Desk Pro

Prosjektet skal levere en livsløpsvurdering (LCA) av produktet Webex Desk Pro. LCA-en skal øke Ciscos forståelse om produktets miljøprestasjon. I tillegg kan videokonferanseproduktet bidra til redusert reiseaktivitet lokalt og globalt. Produktets miljøprestasjon skal derfor sammenlignes med relevante alternativer som jobbreiser og flyreiser.

SHARE THIS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Project team