PROJECT

Project leader

Synnøve Rubach

Duration

01/03/2017 -

31/03/2020

Funder

Norges Forskningsråd - programmet FORREGION og Østfold Fylkeskommune

Innovative Østfold PL

Innovative Østfold skal gjøre næringslivet i Østfold kjent med verdien av forskningsbasert innovasjon og øke næringslivets forskningsaktivitet for å utnytte det til fornyelse, omstilling, nyetableringer og vekst.

Innovative Østfolds ide er å samle og støtte Østfolds nettverk i å benytte sine eksisterende kontakter til å formidle verdien av og motivere og rekruttere til forskningsbasert innovasjonsarbeid. Innovative Østfold skal teste en ny modell med å bygge opp «et nettverk av nettverk» som består av nøkkelpersoner fra nettverkene som ønsker å gjennomføre kompetanemegling. Det nye nettverket kalles Kompetansemeglernettverket. Østfoldforskning er prosjektleder for Innovative Østfold, mens Østfold Fylkekommune er prosjekteier.

SHARE THIS

Project team