PROJECT

Project leader

Hanne Møller

Duration

01/02/2017 -

31/12/2019

Project manager

Forskningsrådet

Funder

Forskningsrådet

Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Målet med prosjektet er å redusere kostnader og miljø- og ressurspåvirkningen i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinn fra innkjøp, lager, produksjon og servering. Dette skal nås ved å tilpasse og teste ut nye metoder og ny teknologi for kartlegging av mengde og årsaker, samt implementere nye tekniske og prosessuelle løsninger for forebygging av matsvinn. Prosjektet skal bidra til nå reduksjonspotensialet i bransjen gjennom konkrete samarbeidscase med partnerne i prosjektet, og dette skal dokumenteres ved å utarbeide nasjonal bransjestatistikk for matsvinn.

«Kuttmatsvinn2020» er et bransjesamarbeid som allerede er igangsatt på initiativ fra NorgesGruppen og som inngår i forskningsprosjektet. «Kutt matsvinn 2020» er et felles bransjesamarbeid hvor målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent frem til 2020 og på lengere sikt også bidra til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinn i 2030.
Matvett er prosjektansvarlig og prosjektledelsen ivaretas av Østfoldforskning. Forskningsprosjektet strekker seg over tre år (2017-2019) og har et bredt utvalg av samarbeidspartnere: Bama-Gruppen, Compass Group, ISS Facility Services, NorgesGruppen, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, NHO Reiseliv, IntoLife, Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune. FoU-miljøer er Nofima og Østfoldforskning og i tillegg utenlandsk FoU fra Luke (Finland) og SP Tekniska Forskningsinstitut (Sverige). Prosjektet har en ramme på 5 millioner kroner og i tillegg egeninnsats fra deltakere i prosjektet.