PROJECT

Project leader

Erik Svanes

Duration

01/01/2017 -

31/12/2021

Project manager

NMBU Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Funder

Norges Forskningsråd, Bionærprogrammet

FoodProFuture

Målet med FoodProFuture er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske planteressurser til smakfulle, sunne og attraktive plantebaserte produkter med høyt proteininnhold.

Kunnskap fra plattformen vil sette aktørene i det norske matsystemet i stand til å produsere alternativer til animalsk protein, av høy kvalitet og fra bærekraftig produksjon .

Prosjektet er organisert i en rekke arbeidspakker: WP1 bærekraft, WP2 Jordbruk, WP3 Prosessering. WP4 Kvalitet, WP5 Forbrukere, innovasjon og marked, WP6 Kommunikasjon.

Østfoldforskning sin rolle i prosjektet vil være å analysere miljø- og ressursmessig og sosial bærekraft av eksisterende proteinkilder, hovedsakelig av animalsk opprinnelse, og av nye proteinkilder basert på planter. Fokus vil være på fababønner, erter og havre, samt restprodukter fra produksjon av rapsolje og hvetemel. Analysene skal omfatte hele verdikjeden fra gård til forbruker og vil bli gjort ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA) og sosiale analyser (f eks SLCA). Analysene skal fylle to hovedformål: 1. Gi bakgrunn for innspill til å øke bærekraft av nye matvarer basert på planteprotein.

2. Dokumentere mulige effekter på bærekraft av en delvis overgang fra animalsk protein til planteprotein,

Arbeidet vil i hovedsakelig bli utført av Seniorforsker Erik Svanes, og skal gjøres gjennom en kvalifisering for Dr Philos-graden ved NMBU. RISE Bioteknologi (Sverige) og AgriAnalyse (Norge) samarbeider om oppgavene i arbeidspakken.

Se link til prosjektets hjemmeside her.

Dr Philos kandidat: Erik Svanes

.

Arbeidspakkeleder: Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

SHARE THIS

Project team