Østfoldforskning blir NORSUS

5. juni 2020

Fra og med 8. juni, bytter Østfoldforskning navn til NORSUS; Norsk institutt for bærekraftsforskning/Norwegian Institute for Sustainability Research. – Vi bytter navn for å styrke vår gjennomslagskraft som aktør for en mer bærekraftig verden, sier Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS.

Forskningsinstituttet i Fredrikstad er et av Europas fremste forskningsmiljøer innen livsløpsvurderinger.

– Livsløpsvurderinger er sentrale i arbeidet for mer bærekraftige produkter og tjenester. Slike vurderinger er og vil i økende grad bli et konkurransefortrinn for virksomheter. Spesielt etter hvert som allmennheten stiller større og mer gjennomgripende krav til bærekraftigheten til produktene og tjenestene de kjøper, sier Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS.

– I arbeidet med å gjøre norske og internasjonale aktørers produksjon og tjenesteleveranse mer miljø- og ressurseffektiv, er livsløpsvurderinger en underutnyttet ressurs. Blant annet fremkommer viktigheten av mer utstrakt bruk av slike vurderinger i utkastet for strategisk plan for det nye store forskningsprogrammet i EU. Her kan og vil vi bidra, sier Forsberg.

Europeisk nedslagsfelt

NORSUS samarbeider med næringslivet og offentlig sektor om forskningsbasert bærekraftsarbeid, både lokalt og internasjonalt. Se våre prosjekter here (frem til 8. juni) eller here fra og med 8. juni.

– Vi utfører en rekke prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for et stort antall varierte oppdragsgivere. Mange av prosjektene våre er hentet inn gjennom gode søknader med dyktige samarbeidspartnere til forskningsprogrammer i Norge og i EU. NORSUS er også del av det nasjonale forskningssystemet med regional forankring, også kalt FOKUS-instituttene, sier Forsberg.

For mer informasjon, kontakt:

Ellen-Marie Forsberg

Administrerende direktør i NORSUS

E-post: emf@norsus.no 

Mobil: 97 06 19 71

Om NORSUS

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning/Norwegian Institute for Sustainability Research er et ideelt aksjeselskap som eies av Viken Fylkeskommune, kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI, Høgskolen i Østfold og de et utvalg av de ansatte. NORSUS har per juni 2020 27 medarbeidere hvorav 25 er forskere.