About Life Cycle Assessment (LCA)

En LCA er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt eller produktsystem fra uttak av råvarer i naturen til produktet avhendes og ender som avfall eller ressurser til nye produkter (fra «vugge til grav» eller «vugge til vugge»). Det er ikke bare selve materialet i produktet eller produktsystemet som undersøkes, men også alle materialer og energikilder som brukes til produksjon, transport, og vedlikehold. Gjennom livsløpsvurderingen av et produkt får man informasjon om hvilke miljøproblemer som er de viktigste og hvor i livsløpet disse oppstår. Resultatene brukes til produktutvikling, miljøvennlig innkjøp eller utforming av politikk, for eksempel ved valg av alternative produkter eller systemer for avfallshåndtering. LCA er knyttet til utvikling og dokumentasjon tilpasset et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi. 

Knowledge development: - What are the most important environmental problems and where in the life cycle do these arise? - What happens to our environmental profile if we make changes in our production process?
 
Decision support: - Where are the most effective areas for us to target resources (personnel, technology, education) to improve our performance? - What sort of product/marketing profile do we want? - Which materials and suppliers should we use?

Information exchange/ communication: - Information for employees (internal stakeholders), education as well as key environmental data (EPIs) and environmental product information (EPDs). - Communication of the effects of a company's environmental improvement efforts to authorities, neighbours, financial institutions and external stakeholders (EPIs). In addition to producers’ use of LCA, the method and its results are also useful for companies or individuals who want to purchase more environmentally sustainable products or for policy makers creating frameworks for LCA assesses the environmental impacts of the system in the areas of ecological systems, human health and resource depletion. Social LCA (S-LCA) and Life Cycle Costing (LCC) are the social and economic counterparts to an LCA. A comprehensive methodology has recently developed, the so-called Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA), where LCA, S-LCA and LCC are included, and thus more aspects of sustainability.

Hør vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal fortelle om LCA i podkasten Energi og Klima.  

In the podcast we explain 

  • how LCA is used to document environmental footprint 
  • why this is important 
  • how companies can request environmental documentation 
  • whether emission quotas influence life cycle assessments 
  • how you can use Guarantee of Origin (GoO) in environmental documentation