NORSUS develops LCAs for selected products from Elkem Silicon Products

Photo: Elkem

I løpet av 2020 har NORSUS gjennomført livsløpsvurderinger for flere produkter fra Elkem Silicon Products. Foreløpig har Elkem og NORSUS sett på produkter fra tre av verkene i Norge og også frembrakt data og resultater for spesifikke råvarer, som for eksempel kvarts fra Tana.

The products studied are used by manufacturers in various industries – for instance aluminium, the chemical sector, buildings, and energy – to document the environmental performance of products we meet in our everyday life.