LCA-data fra Exilva-prosjeket ble trukket frem på lanseringsarrangementet til GLAD

NORSUS har gjennom Exilva-prosjektet publisert LCA-data i «Global LCA Data Access Network», bedre kjent som GLAD. Nettverket ønsker å øke tilgang til og gjenbruk av LCA-data i verden og ble offisielt lansert  torsdag 11. juni i regi av UNEP – United Nation Environment Programme. NORSUS er en av 13 dataleverandører i verden som har levert data gjennom dette nettverket. Blant disse er store LCA-databaser som Ecoinvent og Thinkstep, og nasjonale LCA-databaser som IDEA (Japan) og PeruLCA. 

 

 

Forsker Pieter Callewaert deltok på det nettbaserte lanseringsarrangementet og var dermed en av mange LCA-eksperter som deltok over hele verden. I dette møtet ble Exilva-dataene valgt for å vise frem hvordan man kan dokumentere sine datasett. Datasettene som NORSUS har publisert er fire versjoner av Exilva mikrofibrillert cellulose fra Borregaard, og modellering og publisering har blitt støttet gjennom EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og Bio Based Industries Joint Undertaking (kontrakt nr. 709746). NORSUS har dokumentert dataene etter «ILCD entry level requirement» og er dermed en av få dataleverandører som har oppnådd dette kravet. For å øke bruk og gjenbruk av LCA-data i Norge har NORSUS, i samarbeid med NMBU, tatt initiativ til NorEnviro, Norsk senter for LCA-data. Gjennom dette senteret ønsker NORSUS å samle alle LCA-data fra norske produkter og prosesser og dele dette med resten av verden, blant annet gjennom GLAD. Gjennom NorEnviro er NORSUS også en sterk pådriver for å få koblet programvare for LCA til GLAD, noe programvareleverandøren PRé støttet sterkt i sin avslutningstale på arrangementet.