What is sustainability?

Often the word sustainability is used to designate that something is good, without any specification of good for what or good for whom.  Andreas Brekke has written the blog post "What is sustainability, really?" on  the blog pages of the Exilva project that sheds light on NORSUS' approach to sustainability.

It is a fast introduction to what sustainability is as well as explain our approach to the topic.

Andreas Brekke har skrevet et innlegg «What is sustainability, really?» på Exilva-prosjektets blog. Ofte blir ordet bærekraft brukt til å betegne at noe er bra, uten noen spesifikasjon av hva eller hvem det er bra for. Andreas mener det er på tide å legge noe til uttrykket «bærekraft». Du kan lese mer om hva begrepet betyr og hva du trenger å huske på når du snakker om bærekraftige produkter eller løsninger.