We congratulate our colleague Gaylord Kabongo Booto with his PhD defence!

16. februar forsvarte Gaylord Kabongo Booto sin doktorgradsavhandling «Using life cycle thinking approach to support environmental sustainability in big linear infrastructure projects” ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.  

Doktorgradsavhandlingen benytter livssyklustilnærming for miljøoptimalisering i store infrastrukturprosjekter. Modellen som er utviklet kan brukes i tidlig designfase for eksempel for veikonstruksjoner. Arbeidet er finansiert gjennom Statens vegvesens prosjekt Ferjefri E39 innenfor delområdet klima og miljø. Som følge av koronasituasjonen, ble avhandlingen forsvart digitalt.  

Gaylord holdt en utmerket presentasjon etterfulgt av en interessant diskusjon mellom ham og opponentene.  

Professor Rolf André Bohne, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for bygg- og miljøteknikk, har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet, mens Professor Helge Brattebø, Institutt for energi og prosessteknikk, og Professor Tore Haavaldsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk, har vært biveiledere

The following Assessment Committee was appointed to assess the thesis: 

  1. Professor Arpad Horvath, University of California, Berkeley, USA 
  1. Associate Professor Florian Gschösser, Leopold-Franzens University, Innsbruck, Austria 

Associate Professor Albert Lau, Department of Civil and Environmental Engineering, NTNU, was appointed Administrator of the Committee. Professor Inge Hoff, Department of Civil and Environmental Engineering, was Co-Administrator. 

We give our warmest congratulations to Gaylord - Dr. Booto!