Er du, som oss, opptatt av grønn omstilling?

Virksomheter ønsker å bidra til en bedre verden!

På NORSUS har vi gjennom 30 år møtt mange ildsjeler i industrien og i offentlige virksomheter. Folk som har forstått miljøutfordringene tidligere enn andre. Kanskje en visjonær toppleder, kanskje en dedikert fabrikksjef eller en bekymret kantinestyrer; folk som ønsker å kutte svinn, velge mer energieffektive løsninger, unngå å kaste helt brukbart inventar, eller velge råmaterialer de kan stå 100 % inne for i møte med kritiske journalister eller krevende kunder. Nå er de mange flere enn før; samfunnet vårt stiller helt andre krav til formell eller uformell dokumentasjon av miljø og bærekraft, og alle bransjer føler press på omstilling mye sterkere nå.

Men hvordan?

Vi opplever at veldig mange ønsker å ta miljø og klima på alvor; det er slett ikke grønnvasking de ønsker, men å gjøre sitt for å bidra til grønn omstilling. Men de vet ofte ikke hvordan de skal gå frem. Derfor kommer de til oss på NORSUS. Og hva skjer da?

Jo, først prater vi sammen. Hva er bakgrunnen for at bedriften (hvis det er en privat virksomhet) har satt miljø, klima og bærekraft på agendaen? Har de opplevd krav fra mulige kunder? Har de eiere som har satt dette på agendaen internt? Eller skjønner de rett og slett av bærekraft er good for business; for rekruttering og for goodwill i markedet? Det kan være forskjellige motivasjoner som alle kan være like berettigede. Men de kan kreve ulike handlinger. Om man trenger en miljødeklarasjon for å levere et anbud, kan en bedrift kanskje ha behov for at vi utarbeider en (eller flere) Environmental Product Declaration (EPD). Om styret har satt bærekraft på agendaen trenger de kanskje en bredere gjennomgang av sin virksomhet.

Deretter finner vi ut av hva virksomheten driver med, hva de viktigste miljø- eller bærekraftsproblemstillingene er og hvilket omfang virksomheten ønsker for et mulig prosjekt med oss. Er det hovedfokus på miljødokumentasjon eller er det behov for en partner som kan bidra med oppdatert kunnskap om bærekraft som en integrert del av virksomhetens innovasjonsprosesser?

Livsløpsanalyser

På NORSUS er vi opptatt av å se på produksjon (av varer eller tjenester) fra A til Å, og så tilbake til A igjen. Vi tar det som kalles et livsløpsperspektiv. Det betyr at når vi gjør bærekraftsvurderinger ser vi på hva som kreves for å skaffe til veie råstoffer, inkludert energi, hva virksomheten trenger for å prosessere varen eller tjenesten, og til slutt hvordan produkter og avfall fra produksjonsprosessen håndteres, – og helst får nytt liv.

Små og store prosjekter

Sammen med bedrifter, bransjeforeninger eller offentlige virksomheter utvikler vi et prosjekt. Dette kan betales direkte fra kunden eller vi kan finne ut at vi ønsker å lage et større forskningsprosjekt som kan komme flere til gode. Her går vi ofte sammen med virksomheter og søker midler fra Research Council of Norway, Regionalt Forskningsfond eller EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Kanskje går flere virksomheter sammen i et prosjekt som man har felles interesse av, og kanskje blir flere forskningspartnere med også, om det er hensiktsmessig for å få svar på de spørsmålene man har. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten kan prosjekter ta alt fra et par måneder til flere år. Hva som er nyttig i et gitt tilfelle blir vi enige om gjennom dialog.

Mange av virksomhetene vi på NORSUS jobber med har vi jobbet med i mange år. Stadig nye problemstillinger som må belyses kommer opp, og vi som forskere gir ofte innspill som virksomhetene ikke selv har tenkt på, men oppfatter som nyttige.

Vi ønsker nye og gamle samarbeidspartnere velkomne til å gjøre grønn omstilling og bærekraft konkret i samspill med våre erfarne og engasjerte forskere her på NORSUS. Velkommen til en samtale om hvordan vi kan samarbeide!   Hilsen Ellen-Marie og alle oss på NORSUS