NORSUS staff in podcasts to make you environmentally smarter!

NORSUS-forskere har den siste tiden være gjester i flere podkaster for å fortelle om vår forskning og spisskompetanse. Her kan du lære om hva som er mest klima- og miljøvennlig av vannkraft, vindkraft og solkraft, hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav og om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. Sjekk listen […]