News

20.09.2021

NORSUS has collaborated with RISE on the Norwegian version of the climate database, where Norwegian data is collected for the largest food products measured in volume. -The collaboration with NorgesGruppen over the past year has been important for the development of a Norwegian version of the climate database for food, says Thomas Angervall, RISE and Hanne Møller, NORSUS. The new Norwegian version contains carbon footprints of more than 720 general food products (pork, cod, milk, carrots, coffee etc.) and about 1300 different food production chains (e.g. different origins and/or production methods, such as greenhouse production or open field cultivation). Each carbon footprint in the database is based on available life cycle assessments or other climate calculations by RISE, NORSUS or other national & international publications. RISE and NORSUS has examined the data quality so that the carbon footprints are as comparable as possible. Read more about the project here  

RISE klimadatabase har vært på det svenske markedet i over fem år og brukes av flere og flere aktører i matvaresektoren. Det som en gang ble opprettet for å hjelpe kommuner og regioner med å ta klimasmarte valg i kosthold og menyplanlegging, brukes nå også av matprodusenter, forhandlere og restaurant- og cateringvirksomhet. Klimadatabasen øker bevisstheten om ulike matvarers klimapåvirkning og kan dermed bidra til redusert klimafotavtrykk fra vårt forbruk og produksjon av mat. 

Nå lanseres en norsk versjon av RISE klimadatabase, som allerede brukes i norsk matvaresektor gjennom NorgesGruppen. Den nye, norske versjonen inneholder klimafotavtrykk for mer enn 720 generelle matvarer (svinekjøtt, torsk, melk, gulrøtter, kaffe osv.) og cirka 1300 forskjellige verdikjeder (f.eks. ulike opprinnelser og produksjonsmetoder) der norske produksjonsdata er samlet inn for de største råvarene målt i volum. Hvert klimafotavtrykk i databasen er basert på tilgjengelige livssyklusanalyser eller andre klimaberegninger og er gjennomgått og ved behov tilpasset av RISE / NORSUS for å sikre sammenlignbarhet. 

Klimadatabasen, unik i sitt slag i verden, oppdateres årlig for å sikre at best tilgjengelige og mest oppdaterte klimadata blir brukt. 

Det unike med RISEs klimadatabase er at vi samler inn og oppdaterer eksisterende kunnskap og data om klimaeffekten av ulike matvarer og gjør den tilgjengelig for næringsliv, offentlige organisasjoner og andre deler av samfunnet, først i Sverige og nå i Norge. I fravær av enhetlige internasjonale systemer og regler har klimadatabasen vært en pioner innen å hjelpe svenske organisasjoner til å arbeide for å følge opp og redusere klimapåvirkningen fra matproduksjon og -forbruk, sier Thomas Angervall, RISE.

Matforbruk står for en så stor del av forbrukets klimapåvirkning og interessen fra matbedrifter og offentlige organisasjoner knyttet til å jobbe for å redusere klimapåvirkningen fra matproduksjon og forbruk er stor i Norge. Samarbeidet vårt med RISE om en norsk klimadatabase har på relativt kort tid skapt bedre muligheter for det norske samfunnet å jobbe med redusert klimapåvirkning på et kvantitativt og troverdig nivå, sier Hanne Møller, NORSUS.

02.09.2021

On the final day of the SYLFEED project, one of our research managers, Andreas Brekke, presented the environmental performance of a protein fish feed ingredient made from beech. The project is managed and owned by the French technology company Arbiom and has included partners from Iceland, Sweden, Belgium, and the Netherlands, in addition to France and Norway. NORSUS has scrutinised the environmental performance of the life cycle of the protein, SylPro®, from the harvesting of wood in the forest to the feeding of the fish in the water. Results from this life cycle has been compared to other protein sources, like soy protein concentrate, fish meal, rape seed meal, and more novel sources like insect meal and bacterial protein meal. The compilation and analyses of data and models for the other protein sources have been an important part of the project. The LCA work in the project has used the newest methods for characterising impacts connected to land and water use and NORSUS has contributed to increased knowledge on how they can be used and results interpreted. The final webinar will soon be published on the project website www.sylfeed.eu

19.08.2021

An update has been performed on the Borregaard Sarpsborg LCA model. This has led to more products being analysed and updates of the Borregaard EPDs. This report documents the preconditions and environmental results for eight of Borregaard’s products. The work has been performed from March 2020 to June 2021, and the model is now based on specific Boorregaard data from 2019.

For most indicators and products, the burdens have decreased compared with 2014. Steam, chemicals and direct emissions are the most important explanations for changed burdens for Borregaard’s products. Reduced direct emissions from the ethanol factory have contributed to reduced eutrophication burdens for several products.

17.08.2021

Senior research scientist Ingunn Saur Modahl has accepted to be part of the board for the newly established CCUS Norge / CCUS Norway.

CCUS Norway is a non-commercial member association, and the goal is to build competence and share experiences regarding environmental and resource issues connected to capture, use and storage of CO2. CCUS Norway is scientific oriented, and aims at contributing to a better climate and establishing green jobs. CCUS Norway will implement projects and act as a national center for CCS/CCUS competence. Membership is open for all, and is especially targeted towards industrial companies, technology suppliers, consultants, researchers and academia. The founders of CCU Norway are Borregaard, FREVAR, Kvitebjørn Bio-El, IFE, Østfold Energi, NORSUS, Sarpsborg Avfallsenergi, Biobe, Borg Havn and Stormkast Utvikling, and the first board meeting was held Monday 16th August 2021.

30.07.2021

Bli del av vårt spennende fagmiljø på bærekraftsforskning! Vi tilbyr:

  • Bred og spennende oppdragsportefølje 
  • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere 
  • En spennende stilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver samt gode utviklingsmuligheter 
  • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid 
  • God pensjonsordning 
  • Lokaler i Fredrikstad og Oslo 

For å søke, se stillingen på finn.no here. Frist 22. august.

28.06.2021

NORSUS has engaged four talented summer students from June the 7th to July the 16th who are involved in various tasks in several of our exciting research projects:

Ina Charlotte Berntsen, NTNU / Energy and Environment

Ragnhild Bjerkvik Alnes, NTNU / Energy and Environment

Sander Nørsterud, NMBU / Renewable energy

Astrid Lye Moum, NMBU / Environmental Physics and Renewable Energy

The students have respectively finished their 4th and 3rd year at NTNU and NMBU, and have all academic backgrounds in one of the topics such as LCA, MFA, value chain assessment, and energy systems.

They are working on projects such as earthresque, DSolve, Innovative Waste Logistics (Innovativ Avfallslogistikk), and Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose.

Ina Charlotte, Ragnhild and Sander start their last year of their master's degree in the autumn. Their master's thesis will be carried out in collaboration with NORSUS, associated with the projects Innovative Waste Logistics, Dsolve and earthresQue, respectively.

"We are very satisfied with the carried out by the summer students and see that they provide us with valuable competence. Continuing this work through their master's theses makes this collaboration even more interesting" says Hanne Lerche Raadal, Head of Research at NORSUS.

21.06.2021

The project SYLFEED, sponsored by the Horizon 2020 programme in the EU, where the French technology company develops a process for producing proteins from wood, and where NORSUS is investigating and documenting the process‘ environmental performance, is reaching its final stage. Three webinars are planned to summarise the findings from the project and they are avaliable to all who want to learn about: 1) the scale up of Arbiom‘s production process; 2) the performance of the protein for aquaculture; and 3) the environmental performance of the protein compared to other protein sources. Read more on the webinars and sign up on the project website or through social media: Twitter and Linkedin.

17.06.2021

A new podcast has now been launched in the series of podcasts about the circular economy from Avfall Norge. In this podcast professors Ole Jørgen Hanssen and Helge Brattebø reflect on the historic lines of industrial ecology, current experiences and the perspectives for circular economy in Norway. [In Norwegian]

The podcast is available here [in Norwegian]: https://play.acast.com/s/sirkuler/kunnskap-alfa-og-omega-helge-bratteb-og-ole-jrgen-hanssen

10.06.2021

With 180 registered participants from enterprises, the public sector, and the university and institute sector, the timing of the webinar proved good. The purpose of the webinar was to inform about how Life Cycle Assessment (LCA) is becoming an increasingly important approach for documenting the sustainability of research and innovation investments. An important driver is the EU Green Deal.

By watching this webinar you will:

  • Get updated knowledge on the status of LCA in Norwegian and European research and innovation policy
  • Get a better understanding of why this is important
  • Get a better understanding of what it means to do LCA in projects, for products, and for industries generally.

The webinar included the following speakers: Serenella Sala, Joint Research Centre (JRC), European Commission; Eric Mieras, Pré Sustainability, the Netherlands; Elin Økstad, Klima- og miljødepartementet; Gudbrand Rødsrud, Borregaard; Ivar Sørby, Greve Biogass; Anicke Brandt-Kjelsen, Research Council of Norway, Hanne Lerche Raadal, NORSUS; Ole Jørgen Hanssen, NORSUS; and Ellen-Marie Forsberg, NORSUS.

27.05.2021

NORSUS og RISE har inngått et samarbeid om å lage en klimadatabase for matvarer. NORSUS har gjennomført mange livsløpsanalyser på mat og leverer nå klimafotavtrykk for norske matvarer til RISE sin klimadatabase. Denne databasen inneholder allerede klimafotavtrykk for litt over 750 matvarer på det svenske markedet –Klimatdatabasen fyller fem år – används av allt fler aktörer | RISE

NORSUS believes it is important to make this type of information available, so that both public and private actors can calculate greenhouse gas emissions related to meals or menus, which in turn enables a shift towards more climate-friendly choices.   

Climate change is a major threat to the earth's population, and therefore environmental research has focused on reducing greenhouse gases.  

Food consumption accounts for about one-fifth of greenhouse gas emissions which means that food is an important theme for sustainable development. Serious environmental problems related to food production and consumption aside from climate change includes emissions to water, water consumption and loss of biological diversity. This is why we are collaborating for a climate database for food – sustainable diets can reduce environmental impact and this is where we currently have sufficient data.