News

27.05.2021

NORSUS og RISE har inngått et samarbeid om å lage en klimadatabase for matvarer. NORSUS har gjennomført mange livsløpsanalyser på mat og leverer nå klimafotavtrykk for norske matvarer til RISE sin klimadatabase. Denne databasen inneholder allerede klimafotavtrykk for litt over 750 matvarer på det svenske markedet –Klimatdatabasen fyller fem år – används av allt fler aktörer | RISE

NORSUS believes it is important to make this type of information available, so that both public and private actors can calculate greenhouse gas emissions related to meals or menus, which in turn enables a shift towards more climate-friendly choices.   

Climate change is a major threat to the earth's population, and therefore environmental research has focused on reducing greenhouse gases.  

Food consumption accounts for about one-fifth of greenhouse gas emissions which means that food is an important theme for sustainable development. Serious environmental problems related to food production and consumption aside from climate change includes emissions to water, water consumption and loss of biological diversity. This is why we are collaborating for a climate database for food – sustainable diets can reduce environmental impact and this is where we currently have sufficient data.  

21.05.2021

In a presentation on the 4th of May at the SETAC-conference Cecilia Askham, NORSUS, presented findings from the collaboration between PacKnoPlast and MarILCA.

The presentation “How Can Risk Assessment Data for Micro- and NanoPlastics Contaminations Be Generated in a Way That Is Useful for the Development of LCIA Models?” is based on findings from PacKnoPlast and the collaboration with MariLCA.

Cecilia Askham presented the work during the conference session «3.08 – Harmonized Data reporting and analyses in micro- and nanoplastics research».

An impressive group of international researchers have authored this work:

Cecilia Askham, NORSUS AS, Norway
Valentina Pauna, Parthenope University of Naples, Italy
Anne-Marie Boulay, CIRAIG – École Polytechnique de Montréal, Canada
Peter Fantke, Technical University of Denmark
Olivier Jolliet, University of Michigan, United States
Jérôme Lavoie, CIRAIG, UQÀM, Canada
Andy Booth, PhD, SINTEF Ocean, Norway
Claire Coutris, Bioforsk, Norway
Francesca Verones, NTNU, Norway
Miriam Weber, HYDRA Marine Sciences GmbH, Germany
Martina Vijver, CML Leiden University, Netherlands
Amy Lusher, NIVA Norwegian Institute of Water Research, Norway
Carla Hajjar, CIRAIG, Canada
Naiara Casagrande, MARE – Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

The results presented are also related to work that is being carried out in the projects DSolve and DGRADE.

21.05.2021

Livsløpsvurderinger (LCA) i dagens forsknings- og innovasjonspolicy.

Nøkkelpersoner i norsk og europeisk LCA gir deg:

  • Get updated knowledge on the status of LCA in Norwegian and European research and innovation policy
  • Get a better understanding of why this is important
  • Get a better understanding of what it means to do LCA in projects, for products, and for industries generally.

Webinaret er rettet mot medarbeidere og beslutningstakere i alle organisasjoner som vurderer å implementere LCA i policy eller praksis, og forskere på området som vil holde seg oppdatert på policyutvikling på feltet.

Registrer deg gratis her

Bakgrunn

Aldri før er bærekraft satt så høyt på samfunnets agenda som nå. FNs bærekraftsmål har vist seg å ha stort gjennomslag i politikken og mange samfunnsaktører relaterer seg til dem. Bærekraftsagendaen medfører et behov for grundige analyser av hvordan man kan føre virksomheter og bransjer i en bærekraftig retning. Dette er nitidig arbeid som krever vilje til å granske produksjonssystemer og sette inn tiltak der de monner mest. Med andre ord, for å faktisk oppnå endring, kreves det et godt faktagrunnlag som gir helhetlig forståelse av komplekse produksjonssystemer. Vi må unngå at vi ved å redusere én årsak til klimaendring eller forurensning skaper nye problemer andre steder i systemet. Ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA, Life Cycle Assessment) kan man få denne nødvendige kunnskapen.

Et livsløpsperspektiv ser på en produksjonsprosess fra A til Å. Fra råvare til produkt til avfall til gjenvinning som råvare på nytt. Dette kretsløpet, der avfall blir ressurser for ny produksjon, er grunnpilaren i den sirkulære økonomien. Sirkulærøkonomi er nøkkelen for et grønnere Europa og står derfor sentralt i EUs Green Deal. LCA får en stadig sterkere rolle som grunnlag for det grønne skiftet, et mer bærekraftig næringsliv og for politikkutforming.

Mange aktører møter nå forventninger om å dokumentere bærekraften av ny innovasjon både knyttet til produkter og mer overordnede industrielle strategier. NORSUS opplever stadig økende interesse for LCA og ser at det er behov for å informere bredere om dette temaet. Dette webinaret er et ledd i dette informasjonsarbeidet. 

Webinaret har fått støtte fra Norges Forskningsråd. 

06.05.2021

NORSUS researcher Erik Svanes contributes tomorrow to an Independent Food Systems Summit organised by Forum for utvikling og miljø and the EAT Foundation. Other speakers at the meeting are Dag-Inge Ulstein, Minister of International Development, Dr. Gunhild Stordalen, founder and executive chair of the EAT Foundation and leader of Action Track 2: Shift to Sustainable Consumption Patterns, and Dr. David Nabarro, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD). Dag-Inge Ulstein, Utviklingsminister, Dr. Gunhild Stordalen, grunnlegger og styreleder EAT og leder av Spor 2 i FNs toppmøte om mat, og Dr. David Nabarro, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD).

For more information see

03.05.2021

NORSUS researcher Erik Svanes, together with researchers at NOFIMA, Oslo Met and SIFO, has just published the article Moving Consumers along the Innovation Adoption Curve: A New Approach to Accelerate the Shift toward a More Sustainable Diet, som handler om forbrukernes handlingsmønstre og holdninger ift økt inntak av plantebasert protein. Ut fra deres middagsvaner, verdier og holdninger deles forbrukerne opp i 7 grupper, karakterisert som «flexitarianere», «åpen for vegetarisk mat», «kjøttspisere», «tradisjonalister», osv. Disse beskrives ytterligere ved forhåndsdefinerte “standardpersoner” (“personas”). Ved bruk av resultater fra livsløpsvurderinger (LCA) ser vi at miljøpåvirkningen fra middagen varierer mye fra gruppe til gruppe, noe som hovedsakelig skyldes inntak av proteinmaten, og særlig kjøtt. Gruppene ble plassert i en «innovation adoption curve» som beskriver i hvilken grad de tar til seg innovasjoner. Med noen små, men interessante unntak viser studien at miljøpåvirkningen øker fra innovatørene (som «flexitarianerne») til de i minst grad spiser planteprotein («kjøttspiserne»).

This research can be used to understand consumer actions and how to designed targeted interventions to change eating habits.

02.05.2021

The study compares the environmental performance of a diesel, battery electric and hydrogen heavy duty truck throughout their entire life cycle. Life cycle assessment is used to quantify the environmental impacts of those vehicles considering their entire value chain, from cradle-to-grave. An approach to overcome the inaccessibility to industry-related data for performing advanced environmental analysis is proposed and a method to assess the climate change mitigation potential, for each of the three studied vehicles, is developed. The battery electric and hydrogen fuel cell trucks show great potential to support deep decarbonization of heavy road transport both locally and globally. Here you can find the article.

01.05.2021

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt støter man på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. I podkasten får du høre mer om nudging, kommunikasjon og forskningsbehov. Seniorrådgiver Mona Nilsen har vært på besøk i podcasten Sirkulér. I dialog med Nancy Strand reflekterer de sammen om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. 

01.05.2021

Kva er mest klima- og miljøvennleg av vasskraft, vindkraft og solkraft? Og bør ein bruke fleire indikatorar enn klima når ein samanliknar? Forskningssjef Hanne Lerche Raadal og seniorforskar Ingunn Saur Modahl har vore på besøk i podkasten Fornybaren

 

27.04.2021

April 27. april 2021 Kari-Anne Lyng was elected chairman of the board at the digital annual meeting of Avfallsforsk. Avfallsforsk is a network of actors in the waste- and recycling industry and research organisations working for the stimulation of R&D activities related to waste resources and circular economy.

Kari-Anne Lyng is the coordinator of the research area Waste Resources at NORSUS and has several years of experience with research projects regarding Life Cycle Assessment (LCA) of waste systems. Her doctorate dealt with environmental optimization of biogas value chains with a focus on both drivers, barriers and policy development. She has been project manager for a number of waste-related projects, and now manages the three-year research project Innovative Waste LogisticsKari-Anne is also Norway's representative in IEA task 37 Energy from biogas.

«An important task in the future will be the investigation of utilising different resource as resource efficient as possible, and this also applies for waste resources. Working interdisciplinary across sectors will be more and more important, and I’m sure Avfallsforsk will play an important role here", says Kari-Anne Lyng

Vi gratulerer Kari-Anne Lyng som nyvalgt styrelederverv og sikker på at hennes kompetanse vil bli viktig i Avfallforsks arbeid fremover.

21.04.2021

On the 20th and 21st of April Chalmers hosts the Circular Materials conference. NORSUS is represented at the conference on both days. Cecilia Askham will present her work on the 20th (SirkulærPlast) and John Baxter on the 21st (capturing the real environmental benefits of product reuse).

The SirkulærPlast project: realising circular innovation in Norway

The SirkulærPlastproject (2017-2020) has worked towards innovation in circular plastic materials based on three real-life cases covering three different thermoplastic materials: high density polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP) and glass-reinforced nylon (PA6.6). The project was financed by project partners and the Oslofjordfond Regional Research fund, Norway. The companies involved have a healthy collaboration network, despite sometimes being competitors in a fiercely cost-driven market. The SirkulærPlast project consortium included actors from the whole circular life-cycle required for products. Central activities in the project were quality testing and environmental accounting (LCA) work to inform innovation. The participants have learnt a lot about the benefits, challenges and some solutions for using recycled materials in practice. Sharing the knowledge built up during this research project is important and the platform for this will be presented.

Capturing the real environmental benefits of product reuse

End-of-life interventions such as material recycling and product reuse are widely recognised as delivering important environmental benefits. However, these benefits may not be as readily identified as it might seem. For instance, it has been noted that reuse merely delays the final disposal of a product and does not deliver reduced impacts over its total life cycle. The key is focusing on the appropriate spatial and temporal system boundaries, relating to the provision of product function. Comparisons between reuse and make-use-dispose pathways must focus on the function provided and fairly account for this in each case The study explores these issues for a range of consumer products including electronics.It emerges that product reuse requires more complex and multi-faceted analysis than is often recognised.