News

22.12.2020

Har du doktorgrad med fokus på LCA, sirkulær økonomi eller verdikjedeanalyser? NORSUS ønsker seg en ny kollega for vårt viktige arbeid med å skape kunnskapsgrunnlag for bærekraft. Du vil være i et kollektivt orientert fagmiljø av 26 engasjerte, flinke og hyggelige forskere på alle nivåer, med prosjekter som spenner fra kortere oppdragsforskningsprosjekter for industrien, til forskningsrådsfinansierte anvendte prosjekter og til flerårige EU-prosjekter. Hovedkontoret er i Fredrikstad, med et prosjektkontor i Oslo. Ta gjerne kontakt for en prat!

Se annonsen here

08.12.2020

Endrava and NORSUS have received funding from the Research Council of Norway for the project ‘Klimadult Norge rundt: A workshop tour for knowledge sharing and co-creation of best practice in green nudging’. The main aim of the project is for more municipalities and county municipalities to use nudging as a tool to reduce greenhouse gas emissions. The main aim will be achieved by:

 • Organising a co-creation workshop concept for climate nudging, to be held across Norway with staff from all Norwegian municipalities and county municipalities
 • Publishing a handbook that makes available research on nudging for the reduction of individuals’ greenhouse gas emissions, as well as ideas on practical nudging developed by the municipalities and county municipalities
 • Making the handbook, practices and experiences known

For the launch of the handbook there will be a webinar for all municipalities and county municipalities.

The project starts early 2021 and is concluded by the end of the year.

It is led by Endrava (Sigrid Møyner Hohle) in collaboration with NORSUS (Mona Nilsen).

07.12.2020

Throughout this year, Artificial Intelligence (AI) has dominated the science policy agenda in Brussels and far beyond. Numerous studies, committees and public consultations culminated in the conclusion that we are basically part of an ongoing “social experiment”. The responsibility and accountability of the technologies in question will therefore entirely depend on how they are researched and designed, regulated and deployed. Standard approaches toward risk assessment may not fully capture important ethical implications (many of which will not be quantifiable and some even entirely unobservable). Research and innovation funders and promoters therefore need to explicitly expect responsibility in AI programs and projects. How can we safeguard that AI research and innovation take democratic values sufficiently into account? Shoshana Zuboff has warned against “marching naked into the digital century without the regulatory paradigms [...] necessary to ensure a digital future that is compatible with democracy”. How to ‘get dressed’ for these policy challenges, will be discussed at our 2-hour online symposium with a prominent panel: Max Erik Tegmark (MIT), Virginia Dignum (Uni. Umeå), Luc Steels (ICREA), Cecilie Mathiesen (Research Council of Norway) and Walter van de Velde (European Innovation Council). Find more information and registration here.

02.12.2020

November 30, the TV program Sirkel-TV went live at Cnytt.no, a website dedicated to circular economy. Prime Minister Erna Solberg was interviewed about her views an circular economy and the program presented various circular economy projects, from Tromsø in the north of Norway to Fredrikstad in the south. NORSUS and Norwegian Center for Circular Economy (NCCE) both contributed by presenting the project Sustainable Innovation through Industrial Symbioses, funded by the Oslofjord Regional Research Fund.

23.11.2020

The Animalia's annual status report on Norwegian egg and meat production contains in addition to statistics, an article regarding the automation in the meat industry.

Denne fagartiklen inneholder et avsnitt om livsløpsanalyse hvor Animalia refererer til NORSUS artikkel «Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept» publisert i Journal of Cleaner Production (Meat 2.0 prosjektet) og til RoBUTCHER prosjektet hvor NORSUS jobber med vurdering sosiale påvirkning av ett nytt konsept på slakteriene (sider 34-35). Laste ned here.

23.11.2020

I løpet av 2020 har NORSUS gjennomført livsløpsvurderinger for flere produkter fra Elkem Silicon Products. Foreløpig har Elkem og NORSUS sett på produkter fra tre av verkene i Norge og også frembrakt data og resultater for spesifikke råvarer, som for eksempel kvarts fra Tana.

The products studied are used by manufacturers in various industries – for instance aluminium, the chemical sector, buildings, and energy – to document the environmental performance of products we meet in our everyday life.

19.11.2020

På oppdrag for Miljødirektoratet har NORSUS har laget en veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren.

I tråd med FNs bærekraftsmål og bransjeavtalen skal matsvinnet i Norge halveres innen 2030. Kommunene har en viktig rolle og mulighet for å bidra til å redusere matsvinnet i sine virksomheter.

Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene og lignende boformer de største forbrukerne av matvarer.

 • Å tenke seg at disse virksomhetene kan gå foran med gode eksempler for å redusere matsvinn er ønskelig, men det kan være utfordrende. Det er flere viktige hensyn å ta når kosten til eldre planlegges, sier forfatter av veilederen, seniorrådgiver Mona Nilsen. Den primære oppgaven til pleiepersonell er å yte helsehjelp. Måltider og ernæring er kun deler av denne primæroppgaven, fortsetter hun.

9 trinn for å redusere matsvinn

Veilederen tar utgangspunkt i 9 trinn for å redusere matsvinn i omsorgssektoren:

 1. Vei matsvinnet og følg opp
 2. Menyplanlegging
 3. Porsjonsplanlegging
 4. Fraværsoversikt
 5. Innkjøp
 6. Oppbevaring
 7. Matlaging
 8. Servering
 9. Ta vare på rester

Disse trinnene er basert på erfaringene fra Göteborgmodellen og NORSUS sitt matsvinnarbeid i flere norske kommuner. NORSUS presiserer at hver enkelt kommune og sykehjem likevel må gjøre sine vurderinger og iverksette tiltak som de selv mener er mest praktiske.

Bedre kommunikasjon fører til redusert matsvinn

Å arbeide med å redusere matsvinn i omsorgssektoren omfatter mange mennesker i ulike funksjoner. Våre erfaringer viser at når det oppstår kommunikasjonsproblemer eller kommunikasjonslinjene er utydelige, så får det konsekvenser for arbeidet med å redusere matsvinnet.

Rådene i denne veilederen er rettet mot deg som er kjøkkenpersonell, pleiepersonell og leder. Tipsene lan brukes i sentralkjøkken, mottakskjøkken og serveringskjøkken. Målet er at maten skal spises, ikke kastes. Veilederen inneholder også flere sjekklister og eksempler på skjema som kan brukes.

Veilederen finner du ved å klikke here

17.11.2020

NORSUS has started the process of updating the environmental product declarations (EPDs) for six of Borregaard’s products from its biorefinery in Sarpsborg. During this work, the life cycle model of the biorefinery and the upstream value chain will be restructured and modelled in more detail, and the report will contain historical development of the results. The products under scrutiny are speciality cellulose, lignin-based biopolymers, bioethanol, biovanillin and hydrochloric acid. NORSUS will also develop EPDs for lignin-based biopolymers at Borregaard’s plant in Florida, and here a new life cycle model will be made from scratch.

04.11.2020

The explorer has interviewed our Head of Research Hanne Lerche Raadal who explains how our research analysis the total carbon footprint of Norwegian hydropower using Life Cycle Assessment (LCA).

04.11.2020

Vår forsker Lars Tellnes er på verdenskonferansen for bærekraftig bygg (BEYOND2020) som avholdes denne uken. Konferansen har et klart budskap om at vi er i handlingens tid med mottoet «We need to act now». Lars Tellnes presenterte i dag hvordan ny teknologi vil påvirke klimagassregnskapet til krysslimt tre (massivtre). Spesielt relevant nå som regjeringen går inn for karbonfangst og lagring (CCS) med «Langskip» og som kan gjøre krysslimt tre klimanegativ over livsløpet.

Her finner du se presentasjonen.