News items

18.06.2020
Clara Valente has presented the work entitled “S-LCA of a novel slaughter meat factory cell concept” at the 7th international conference on Social Life Cycle Assessment on June 15-17, 2020. The conference is co-arranged by KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm) and Chalmers University of Technology in Göteborg, and it is hosted by the Swedish Life […]
15.06.2020
NORSUS har gjennom Exilva-prosjektet publisert LCA-data i «Global LCA Data Access Network», bedre kjent som GLAD. Nettverket ønsker å øke tilgang til og gjenbruk av LCA-data i verden og ble offisielt lansert torsdag 11. juni i regi av UNEP – United Nation Environment Programme. NORSUS er en av 13 dataleverandører i verden som har levert data gjennom dette […]
12.06.2020
12. juni: I dag valgte generalforsamlingen i NORSUS Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. NORSUS er via sine meget kompetente medarbeidere en viktig ressurs for at næringslivet, […]
11.06.2020
Rapporten gir en innføring i den biobaserte råstoffsituasjonen i Norge. Ekspertgruppen har hatt hovedfokus på tilgjengelighet og verdiskapingspotensialet som ligger i å utnytte massevirke/flis og har videre evaluert tilgangen på og egnetheten av annet biogent råstoff. Videre gis en beskrivelse av den biobaserte prosessindustrien i Norge og konkurransesituasjonen internasjonalt. Økt råstoffutnyttelse og høy verdiskapning pr. […]
10.06.2020
NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster over 40 kilo mat, og ernæringsforskere mener at barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn. NORSUS-forsker Kjersti Prestrud har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, identifisert mulige virkemidler for redusert matsvinn direkte rettet unge forbrukere som har forholdsvis høy matsvinnmengde. Studien er dokumentert her.
06.06.2020
Denne artikkelen har nå blitt nå blitt publisert i Resources, Conservation and Recycling med Irmeline de Stadeleer og Pieter Callewaert som forfattere. Avfallsmengdene øker med større velferd og med befolkningsvekst. Reduksjon av matsvinn har blitt satt på den politiske agendaen sammen med ambisiøse materialgjenvinning og klimagassreduksjonsmål for å motvirke denne trenden og for å forhindre […]
05.06.2020
June 8th 2020 The new name is an expression of an ambition: we want to be even more effective in our mission of contributing to a more sustainable world. We do this by providing a high-quality knowledge base on environmental effects of products, services and value chains, using Life Cycle Assessment approaches (LCA) and integrated […]
30.04.2020

April 2020 – Press release from Ostfold Research

Ostfold Research, a leading Norwegian research institute with the vision of contributing to sustainable development through innovation, is proud of participating in RoBUTCHER, a project funded by Horizon 2020 and coordinated by the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The duration of the project is three years starting from January 2020. RoBUTCHER aims to develop an autonomous Meat Factory Cell (MFC) for the meat processing sector using Artificial Intelligence, Cognitive Mechatronics and Co‐operative Human–Robot Interaction. The project outcome will be evaluation and demonstration of prototype cell within an operational pilot facility.

28.04.2020

Våre forskere Clara Valente, Hanne Møller, Erik Svanes, Mafalda Silva og Simon Saxegård har publisert en fagartikkel i bransjebladet Matindustrien. Fagartikkelen "Sosial bærekraft i næringsmiddelindustrien" er et resultat av arbeidet i prosjektet iNOBox.

02.04.2020

Regjeringens partssammensatte arbeidsgruppe for tiltak for reduksjon av miljøkonsekvenser ved bruk av engangsartikler av plast har levert sin rapport. Det klare budskapet er at tiltak rettet mot et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast.