Search

  • LANGUAGE
  • Type innhold
  • AUTHOR
  • År
  • Område
Prosjekt
09.07.2020
Exilva-prosjektet er ein del av Borregaard si satsing på mikrofibrillert cellulose (MFC), og Exilva MFC blir produsert ved flaggskipfabrikken i Sarpsborg. Gjennom eit Horizon 2020-prosjekt i EU har NORSUS brukt livsløpsanalyse (LCA) som eit verktøy for å vurdere dei sosiale og miljømessige egenskapane til mikrofibrillert cellulose og til produkta der Exilva MFC blir brukt som […]
Prosjekt
29.06.2020
I dette prosjektet lager NORSUS EPD-er for Hydro Aluminium Rolled Products i Holmestrand. Her er det gjenvinning, støping, valsing, og lakkering av aluminium; så mange spennende problemstillinger å gripe fatt i.
Prosjekt
23.06.2020
BioValueChain var et treårig forskningsprosjekt som var finansiert av EnergiX-programmet til Forskningsrådet. Målsetningen til prosjektet var å bidra med å utvikle effektive verdikjeder for biogass, både med tanke på miljø og økonomi, og å beskrive hvordan rammevilkårene påvirker biogassproduksjonen i Norge. Prosjektet har blant annet: Videreutviklet og testet modeller for beregning av miljøpåvirkningen til ulike […]
Post
18.06.2020
Clara Valente has presented the work entitled “S-LCA of a novel slaughter meat factory cell concept” at the 7th international conference on Social Life Cycle Assessment on June 15-17, 2020. The conference is co-arranged by KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm) and Chalmers University of Technology in Göteborg, and it is hosted by the Swedish Life […]
Post
15.06.2020
NORSUS har gjennom Exilva-prosjektet publisert LCA-data i «Global LCA Data Access Network», bedre kjent som GLAD. Nettverket ønsker å øke tilgang til og gjenbruk av LCA-data i verden og ble offisielt lansert torsdag 11. juni i regi av UNEP – United Nation Environment Programme. NORSUS er en av 13 dataleverandører i verden som har levert data gjennom dette […]
Page
12.06.2020
Pressemelding 12. juni 2020 8. juni skiftet Østfoldforskning navn til NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. 12. juni valgte generalforsamlingen Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. NORSUS er […]
Post
12.06.2020
12. juni: I dag valgte generalforsamlingen i NORSUS Sven Mollekleiv som ny styreleder i selskapet. – Bærekraft har i årevis vært viktig for meg personlig og profesjonelt, og gjennom dette vervet kan jeg ytterligere støtte viktige krefter for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. NORSUS er via sine meget kompetente medarbeidere en viktig ressurs for at næringslivet, […]
Post
11.06.2020
Rapporten gir en innføring i den biobaserte råstoffsituasjonen i Norge. Ekspertgruppen har hatt hovedfokus på tilgjengelighet og verdiskapingspotensialet som ligger i å utnytte massevirke/flis og har videre evaluert tilgangen på og egnetheten av annet biogent råstoff. Videre gis en beskrivelse av den biobaserte prosessindustrien i Norge og konkurransesituasjonen internasjonalt. Økt råstoffutnyttelse og høy verdiskapning pr. […]
Prosjekt
10.06.2020
Hva hindrer og motiverer boligeiere til å leie verktøy» skal undersøke hva som hindrer og motiverer bedrifter og privatpersoner i å bruke leieløsninger i stedet for å kjøpe verktøy selv. Artikler og annen litteratur på området skal gjennomgås og faktorene både ramses opp og forklares. I tillegg skal vi begynne å lage hypoteser om hvordan […]
Post
10.06.2020
NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster over 40 kilo mat, og ernæringsforskere mener at barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn. NORSUS-forsker Kjersti Prestrud har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, identifisert mulige virkemidler for redusert matsvinn direkte rettet unge forbrukere som har forholdsvis høy matsvinnmengde. Studien er dokumentert her.