Search

Report
07.07.2021

This report is a delivery of the project Industrial CCS cluster at Øra and regionally, supported by CLIMIT.
The emission of greenhouse gases (GHG) from human activities is one of the most important environmental issues of the twenty first century. The largest source of GHG is carbon dioxide, which has increased tremendously in the last decades, mainly due to fossil fuels combustion for power generation and automotive transportation. CCS (carbon capture and storage) is a way of reducing greenhouse gas emissions by capturing and subsequently storing the carbon dioxide (CO2) permanently. CCU (carbon capture and utilization) represents a way of recycling the carbon in the captured CO2 by converting it to fuels or other products. The acronym CCUS describes systems including both utilization and storage of captured CO2.
This study has analysed systems for CCS (carbon capture and storage) and CCU (carbon capture and utilization) and compared these with their respective reference scenarios. The study has been carried out using Life Cycle Assessment (LCA) methodology according to the ISO-standards 14044/48 and guidelines provided for CCU value chains. The LCAs have been performed for two industrial cases: Norske Skog Saugbrugs, a paper production plant, and Sarpsborg Avfallsenergi (SAE), a waste to energy (WtE) plant

News items
28.06.2021

NORSUS has engaged four talented summer students from June the 7th to July the 16th who are involved in various tasks in several of our exciting research projects:

Ina Charlotte Berntsen, NTNU / Energy and Environment

Ragnhild Bjerkvik Alnes, NTNU / Energy and Environment

Sander Nørsterud, NMBU / Renewable energy

Astrid Lye Moum, NMBU / Environmental Physics and Renewable Energy

The students have respectively finished their 4th and 3rd year at NTNU and NMBU, and have all academic backgrounds in one of the topics such as LCA, MFA, value chain assessment, and energy systems.

They are working on projects such as earthresque, DSolve, Innovative Waste Logistics (Innovativ Avfallslogistikk), and Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose.

Ina Charlotte, Ragnhild and Sander start their last year of their master's degree in the autumn. Their master's thesis will be carried out in collaboration with NORSUS, associated with the projects Innovative Waste Logistics, Dsolve and earthresQue, respectively.

"We are very satisfied with the carried out by the summer students and see that they provide us with valuable competence. Continuing this work through their master's theses makes this collaboration even more interesting" says Hanne Lerche Raadal, Head of Research at NORSUS.

News items
21.06.2021

The project SYLFEED, sponsored by the Horizon 2020 programme in the EU, where the French technology company develops a process for producing proteins from wood, and where NORSUS is investigating and documenting the process‘ environmental performance, is reaching its final stage. Three webinars are planned to summarise the findings from the project and they are avaliable to all who want to learn about: 1) the scale up of Arbiom‘s production process; 2) the performance of the protein for aquaculture; and 3) the environmental performance of the protein compared to other protein sources. Read more on the webinars and sign up on the project website or through social media: Twitter and Linkedin.

News items
17.06.2021

A new podcast has now been launched in the series of podcasts about the circular economy from Avfall Norge. In this podcast professors Ole Jørgen Hanssen and Helge Brattebø reflect on the historic lines of industrial ecology, current experiences and the perspectives for circular economy in Norway. [In Norwegian]

The podcast is available here [in Norwegian]: https://play.acast.com/s/sirkuler/kunnskap-alfa-og-omega-helge-bratteb-og-ole-jrgen-hanssen

Prosjekt
03.06.2021

There is great interest in carbon footprints of food and therefore NORSUS in collaboration with RISE in Sweden has carried out a project to establish a climate database for Norwegian foods. Currently, RISE has a climate database that contains carbon footprints for just over 750 foods on the Swedish market. The Norwegian list will be included as part of this database, so that it is adapted to the Norwegian market. In this database, Swedish foods have been replaced with Norwegian foods and imported goods will be the same for both Norway and Sweden. The carbon footprints for the Norwegian products are based on life cycle analysis carried out by NORSUS and literature data for Norwegian conditions. 

Read more about the collaboration here.

Read more about RISE Climate database here.

News items
27.05.2021

NORSUS og RISE har inngått et samarbeid om å lage en klimadatabase for matvarer. NORSUS har gjennomført mange livsløpsanalyser på mat og leverer nå klimafotavtrykk for norske matvarer til RISE sin klimadatabase. Denne databasen inneholder allerede klimafotavtrykk for litt over 750 matvarer på det svenske markedet –Klimatdatabasen fyller fem år – används av allt fler aktörer | RISE

NORSUS believes it is important to make this type of information available, so that both public and private actors can calculate greenhouse gas emissions related to meals or menus, which in turn enables a shift towards more climate-friendly choices.   

Climate change is a major threat to the earth's population, and therefore environmental research has focused on reducing greenhouse gases.  

Food consumption accounts for about one-fifth of greenhouse gas emissions which means that food is an important theme for sustainable development. Serious environmental problems related to food production and consumption aside from climate change includes emissions to water, water consumption and loss of biological diversity. This is why we are collaborating for a climate database for food – sustainable diets can reduce environmental impact and this is where we currently have sufficient data.  

News items
21.05.2021

In a presentation on the 4th of May at the SETAC-conference Cecilia Askham, NORSUS, presented findings from the collaboration between PacKnoPlast and MarILCA.

The presentation “How Can Risk Assessment Data for Micro- and NanoPlastics Contaminations Be Generated in a Way That Is Useful for the Development of LCIA Models?” is based on findings from PacKnoPlast and the collaboration with MariLCA.

Cecilia Askham presented the work during the conference session «3.08 – Harmonized Data reporting and analyses in micro- and nanoplastics research».

An impressive group of international researchers have authored this work:

Cecilia Askham, NORSUS AS, Norway
Valentina Pauna, Parthenope University of Naples, Italy
Anne-Marie Boulay, CIRAIG – École Polytechnique de Montréal, Canada
Peter Fantke, Technical University of Denmark
Olivier Jolliet, University of Michigan, United States
Jérôme Lavoie, CIRAIG, UQÀM, Canada
Andy Booth, PhD, SINTEF Ocean, Norway
Claire Coutris, Bioforsk, Norway
Francesca Verones, NTNU, Norway
Miriam Weber, HYDRA Marine Sciences GmbH, Germany
Martina Vijver, CML Leiden University, Netherlands
Amy Lusher, NIVA Norwegian Institute of Water Research, Norway
Carla Hajjar, CIRAIG, Canada
Naiara Casagrande, MARE – Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

The results presented are also related to work that is being carried out in the projects DSolve and DGRADE.

News items
21.05.2021

Livsløpsvurderinger (LCA) i dagens forsknings- og innovasjonspolicy.

Nøkkelpersoner i norsk og europeisk LCA gir deg:

  • Get updated knowledge on the status of LCA in Norwegian and European research and innovation policy
  • Get a better understanding of why this is important
  • Get a better understanding of what it means to do LCA in projects, for products, and for industries generally.

Webinaret er rettet mot medarbeidere og beslutningstakere i alle organisasjoner som vurderer å implementere LCA i policy eller praksis, og forskere på området som vil holde seg oppdatert på policyutvikling på feltet.

Registrer deg gratis her

Bakgrunn

Aldri før er bærekraft satt så høyt på samfunnets agenda som nå. FNs bærekraftsmål har vist seg å ha stort gjennomslag i politikken og mange samfunnsaktører relaterer seg til dem. Bærekraftsagendaen medfører et behov for grundige analyser av hvordan man kan føre virksomheter og bransjer i en bærekraftig retning. Dette er nitidig arbeid som krever vilje til å granske produksjonssystemer og sette inn tiltak der de monner mest. Med andre ord, for å faktisk oppnå endring, kreves det et godt faktagrunnlag som gir helhetlig forståelse av komplekse produksjonssystemer. Vi må unngå at vi ved å redusere én årsak til klimaendring eller forurensning skaper nye problemer andre steder i systemet. Ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA, Life Cycle Assessment) kan man få denne nødvendige kunnskapen.

Et livsløpsperspektiv ser på en produksjonsprosess fra A til Å. Fra råvare til produkt til avfall til gjenvinning som råvare på nytt. Dette kretsløpet, der avfall blir ressurser for ny produksjon, er grunnpilaren i den sirkulære økonomien. Sirkulærøkonomi er nøkkelen for et grønnere Europa og står derfor sentralt i EUs Green Deal. LCA får en stadig sterkere rolle som grunnlag for det grønne skiftet, et mer bærekraftig næringsliv og for politikkutforming.

Mange aktører møter nå forventninger om å dokumentere bærekraften av ny innovasjon både knyttet til produkter og mer overordnede industrielle strategier. NORSUS opplever stadig økende interesse for LCA og ser at det er behov for å informere bredere om dette temaet. Dette webinaret er et ledd i dette informasjonsarbeidet. 

Webinaret har fått støtte fra Norges Forskningsråd. 

Report
18.05.2021

Det er gjennomført en idé-studie som viser at det er interesse og et godt potensial for etablering av en CCUS (karbonfangst, bruk og lagring) -klynge på Øra industriområde i Fredrikstad og i regionen i Østfold.

Studien viser at en CCS-klynge i denne regionen kan bidra til å:

  • Utvikle og teste kostnadseffektiv fangstteknologi som kvalifiseres på reell røykgass fra industriell drift
  • Utvikle og teste muligheter for bærekraftig bruk av CO2
  • Utvikle og teste småskala dekarbonisering gjennom produksjon av hydrogen fra metan med karbonfangst, og bruk av karbonfri hydrogen til industri og transport
  • Utvikle fremtidens industriklynge med karbonhåndtering, fra industri med uunngåelige utslipp av fossil og biogent CO2
  • Bygge på erfaringer og kompetanse fra Fortum Oslo Varme for å utvikle kostnadseffektive løsninger sammen med aktørene på Øra
  • Skape utvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt tilpasset fremtidens sirkulære økonomi

Studien har identifisert et veikart for å etablere en slik klynge. Resultatet av dette vil bli benyttet inn i søknad om et Mulighetsstudie, etterfulgt av søknader om pilotering og etablering av et halvindustrielt demonstrasjonsanlegg.

Samarbeidet mellom partnerne i prosjektet har vært meget godt, og den erfaringsoverføring og kompetanse som Fortum Oslo Varme AS har bidratt inn med uunnværlig.

Prosjektet har etablert en god dialog med leverandører av ‘neste generasjons’ teknologi for karbonfangst, og de innledende resultatene fra dialogen viser et reelt potensial for kostnadseffektiv fangst og håndtering av CO2.

News items
06.05.2021

NORSUS researcher Erik Svanes contributes tomorrow to an Independent Food Systems Summit organised by Forum for utvikling og miljø and the EAT Foundation. Other speakers at the meeting are Dag-Inge Ulstein, Minister of International Development, Dr. Gunhild Stordalen, founder and executive chair of the EAT Foundation and leader of Action Track 2: Shift to Sustainable Consumption Patterns, and Dr. David Nabarro, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD). Dag-Inge Ulstein, Utviklingsminister, Dr. Gunhild Stordalen, grunnlegger og styreleder EAT og leder av Spor 2 i FNs toppmøte om mat, og Dr. David Nabarro, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD).

For more information see