Search

News items
10.09.2020
Kari-Anne Lyng from NORSUS is the Norwegian representative in IEA Bioenergy Task 37 Energy from biogas which is an international group working with dissemination of knowledge regarding biogas across the member states. From 9. to 11. September 2020 IEA Bioenergy Task 37 arranged their biannual meeting. The meeting was held in conjunction with the final SCCER Biosweet conference, organised by the Swiss Competence Center for Bioenergy Research. Kari-Anne held a presentation with the title Life Cycle Assessment of the Products and Services of an Anaerobic Digestion Plant based on the results from the research project Bærekraftig Biogass (Sustainable Biogas) and results from the report (available in Norwegian only)
Prosjekt
10.09.2020
Kari-Anne Lyng fra NORSUS deltar som norsk representant i International Energy Agency (IEA)  Task 37 Energy from biogas i perioden 2020-2021. Task 37 er en internasjonal gruppe som jobber med spredning av kunnskap om biogass på tvers av medlemslandene. I perioden 2019-2021 er følgende temaer prioritert: Energy Systems: Biomethane as a transport fuel/Technical requirements for […]
Prosjekt
08.09.2020
The Exilva project is a part of Borregaard’s set-up and running of the first industrial scale plant for producing microfibrillated cellulose (MFC) in addition to develop advance market segments for the use of this product. It is funded under the BBI JU program of EUs Horizon 2020 effort, and Exilva MFC is produced at the […]
News items
07.09.2020
On August 24th, a popular Norwegian TV series addressing a range of societal facts and myths, scrutinised recycling and source sorting. Our Head of Research Hanne Lerche Raadal was interviewed to explain how climate accounting is conducted for recycling systems. [...]
News items
03.09.2020
John Baxter, in collaboration with Professor Eirill Bø of BI Norwegian Business School, has published the article «Transparency as a Driver for Logistical Efficiency in WEEE Collection and Transport» in the journal Logistics. The paper builds on previous work on the effectiveness of complex reverse-logistical operations. This paper addresses the relationships between key stakeholders – […]
Prosjekt
01.09.2020
NordPEF-arbeidsgruppen jobber med implementering av Product Environmental Footprint (PEF) i den nordiske landbruk- og matsektoren og gir innspill til det europeiske arbeid på området. Arbeidsgruppen ble etablert i 2016 og har bl.a. jobbet med anbefalinger for datainnsamling og gjennomført intervjuer vedrørende den nordiske næringsmiddelindustriens holdninger til PEF og miljømerking. I 2020 vil arbeidet være konsentrert […]
Prosjekt
01.09.2020
På oppdrag for Quantafuel skal NORSUS studere materialstrømmen av plast til gjenvinning fra Norge til det ender opp som kjemikalie til bruk i nye produkter. Det skal kvalifiseres hvilke mengder som på denne måten kan gå til materialgjenvinning og også gjøres en miljømessig livsløpsvurdering (LCA) av behandlingssystemet.
News items
01.09.2020
Kari-Anne will this week hold a presentation with the title Green public procurement of collection and treatment of biowaste at SDEWES 2020which is an international yearly conference with the topics Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. The conference was originally planned to be arranged in Cologne, but will be held electronically due to the Covid19 situation. The work that will be presented is preliminary results from the research project Innovative Waste Logistics (Innovativ Avfallslogistikk), funded by the Norwegian Research Council and led by NORSUS.
News items
01.09.2020
I forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass er det foretatt en livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken, som er: avfalls- og gjødselhåndtering, biodrivstoff, biogjødsel og bio-CO2. Det er utført fire ulike beregninger med ulike systemgrenser og funksjonell enhet Organisasjons-LCA: for å synliggjøre hvor i verdikjeden det er størst rom for forbedringer Effekten ved å etablere […]
Report
26.08.2020
Denne rapporten presenterer noe av arbeidet som er gjennomført i forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass og dokumenterer de potensielle klimabelastningene og klimanytten knyttet til produktene og tjenestene som leveres av Den Magiske Fabrikken: biodrivstoff, biogjødsel, bio-CO2 til veksthus, behandling av matavfall og behandling av husdyrgjødsel. Målsetningen med rapporten er samtidig å bidra til en økt forståelse av […]