LCA of single use plastic products and their alternatives

NORSUS har gjennomført livssyklusanalyser for å avdekke hva som er de mest miljøvennlige alternativene til engangsprodukter i plast på oppdrag av Bymiljøetaten i Oslo kommune. Kunnskapsgrunnlaget skal komme til nytte for innkjøpere av engangsprodukter i Oslo kommunes virksomheter.

Her finner du publikasjonen.