Sustainable feed – a new national priority that corresponds well with the competency and experience of NORSUS
The Norwegian Government has, in its long-term plan for research and higher education 2023 – 2032, launched two national «societal missions». One of these is sustainable feed. This topic is within NORSUS’s core competence and is a priority area for our institute. We work with this topic in several research projects. The sustainable feed «societal mission» is described as follows [our translation]: «The Government has set a target […]
NORSUS contributions about microplastics and integrated environmental assessments at SETAC meeting
Tirsdag 15. november på SETAC North America 43rd Annual Meeting, holdt Microplastic Interest Group (MPIG) en debatt om mikro- og nanoplast, livsløpsanalyse og miljørisikovurdering, som ble ledet av Amila Abeynayaka (Institute for Global Environmental Strategies, Japan), Susanne Brander (Oregon State University), Kara Wiggin, (Scripps University, interessegruppens avgangsstudentrepresentant) og Valentina Pauna (NORSUS). Amila introduserte LCA og LCIA […]
Sustainable feed – a new national priority that corresponds well with the competency and experience of NORSUS
The Norwegian Government has, in its long-term plan for research and higher education 2023 – 2032, launched two national «societal missions». One of these is sustainable feed. This topic is within NORSUS’s core competence and is a priority area for our institute. We work with this topic in several research projects. The sustainable feed «societal mission» is described as follows [our translation]: «The Government has set a target […]
Now you can get our news directly into your inbox!
NORSUS forsker på hva som er bærekraftige løsninger fra et helhetlig perspektiv. Vi utvikler metoder for å vurdere hva som er bærekraftige løsninger på ulike felt og hvordan ta slike løsninger i bruk på en bedre måte i samfunnet. Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst, for […]

Packaging

Energy

Read more

Food

Read more

Furniture and fabrics

Read more

Plastic

Read more

Process industry

Read more

Transport

Read more