Ostfold Research is now NORSUS!

June 8th 2020

Ostfold Research (Østfoldforskning) has today become NORSUS - Norwegian Institute for Sustainability Research. The new name is an expression of an ambition: we want to be even more effective in our mission of contributing to a more sustainable world. We do this by providing a high-quality knowledge base on environmental effects of products, services and value chains, using Life Cycle Assessment approaches (LCA) and integrated economic, social and environmental approaches. We remain based in the county formerly known as Østfold (now Viken), but our reach has always been national and international. ‘NORSUS’ more clearly positions us as one of Europe’s leading research institutes on LCA, a key element in applied sustainability work at a value chain level and a central factor for achieving a circular economy.

We congratulate our colleague Gaylord Kabongo Booto with his PhD defence!
16. februar forsvarte Gaylord Kabongo Booto sin doktorgradsavhandling «Using life cycle thinking approach to support environmental sustainability in big linear infrastructure projects” ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.   Doktorgradsavhandlingen benytter livssyklustilnærming for miljøoptimalisering i store infrastrukturprosjekter. Modellen som er utviklet kan brukes i tidlig designfase for eksempel for veikonstruksjoner. Arbeidet er finansiert gjennom Statens vegvesens prosjekt Ferjefri E39 innenfor delområdet klima og miljø. Som følge av koronasituasjonen, ble avhandlingen forsvart digitalt.   Gaylord holdt en utmerket presentasjon etterfulgt av en interessant diskusjon mellom ham og opponentene.   Professor Rolf […]

50 % av våre tekstiler havner til slutt i søpla. 97 % av de brukte tekstilene som blir samlet inn i Norge blir sendt til utlandet. PlanMiljø og NORSUS har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Kartleggingen som er gjennomført skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt materialgjenvinning.

Packaging

Energy

Read more

Food

Read more

Furniture and fabrics

Read more

Plastic

Read more

Process industry

Read more

Transport

Read more