Kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge

50 % av våre tekstiler havner til slutt i søpla. 97 % av de brukte tekstilene som blir samlet inn i Norge blir sendt til utlandet. PlanMiljø og NORSUS har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Kartleggingen som er gjennomført skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt materialgjenvinning.