Dyktige sommerstudenter i full sving hos NORSUS

Fra 7. juni til 16. juli har NORSUS engasjert fire dyktige sommerstudenter som er involvert i ulike oppgaver i flere av våre spennende forskningsprosjekter:

Ina Charlotte Berntsen, NTNU/Energi og Miljø

Ragnhild Bjerkvik Alnes, NTNU/Energi og Miljø

Sander Nørsterud, NMBU/Fornybar energi

Astrid Lye Moum, NMBU/ Miljøfysikk og fornybar energi

Studentene er ferdig med henholdsvis 4. og 3. år på NTNU og NMBU, og alle har faglig bakgrunn innenfor en av flere områder som LCA, MFA, verdikjedevurdering, og energisystemer.

De jobber blant annet inn i følgende forskningsprosjekter earthresque, Dsolve, Innovativ Avfallslogistikk og Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose.

Ina Charlotte, Ragnhild og Sander skal alle i gang med siste året av sin mastergrad. De skal alle gjennomføre sin masteroppgave i samarbeid med NORSUS, tilknyttet henholdsvis Innovativ Avfallslogistikk, Dsolve og earthresQue.

«Vi er svært fornøyde med arbeidet som sommerstudentene utfører i de ulike prosjektene, og ser at de tilfører oss verdifull kompetanse. – At arbeidet skal videreføres gjennom masteroppgaver, gjør samarbeidet som enda mer interessant» sier forskningssjef Hanne Lerche Raadal.