Dyktige sommerstudenter hos NORSUS

Fra 7. juni til 15. juli hadde NORSUS gleden av å engasjere to dyktige sommerstudenter. De er begge ferdig med første året av masteren på NTNU Industriell økologi og har faglig bakgrunn innenfor områder som LCA, MFA, verdikjedevurdering og energisystemer.

Jonas Bak jobbet med prosjektet GreenRoad, som har som hovedmål å levere kunnskap og løsninger for økt verdiskaping og bærekraft ved dyrking av mat i Norge. Han jobbet også med NewTools prosjektet. Anneli Sørland Torper jobbet med Dsolve, DGRADE og Bære kraft med bærekraft.

– Vi er svært fornøyde med arbeidet som sommerstudentene har utført i de ulike prosjektene, og ser at de har tilført oss verdifull kompetanse. Det er nyttig å bli kjent med dyktige studenter på denne måten, sier forskningssjef Hanne Lerche Raadal.