Den internasjonale matsvinndagen

Illustrerer hvordan myndighetene i USA oppfordret folk til å ikke kaste mat under 2. verdenskrig (kilde: http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/civic_responsibility/smithsonian_siyc_fall07.pdf).

Illustrerer hvordan myndighetene i USA oppfordret folk til å ikke kaste mat under 2. verdenskrig (kilde: http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/civic_responsibility/smithsonian_siyc_fall07.pdf).

I dag, den 29. september, er den internasjonale dagen mot matsvinn!

NORSUS har lenge forsket på hva slags mat vi kaster, hvorfor vi kaster mat og hvem som kaster mat.

Ifølge våre årlige spørreundersøkelser, gjennomført på vegne av Matvett, kan de som kaster minst mat kjennetegnes ved at de:

  • Handler sjeldent
  • Bruker handleliste
  • Er sparsommelig

I tillegg er de som kaster minst ofte eldre, det vil si over 65 år. Dette tyder på at etterkrigsgenerasjonen har noen andre holdninger knyttet til matkasting, sammenliknet med resten av befolkningen.

Unge småbarnsforeldre er derimot de som kaster mest, selv om de er bevisst matkasting som problem og prøver å leve mest mulig miljøvennlig. Det er derfor viktig å fokusere på at unge som vokser opp i dag tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om mat, slik at de er bedre rustet til å forebygge matsvinn.

Lest mer om matsvinnet i Norge i vår årlige kartleggingsrapport samt om hva som kjennetegner de som kaster mest her.