«Bedriftsprosjektet ”Redesign QR” fikk tildelt midler av Oslofjordfondet

Hovedmålet med prosjektet er å gi forbrukerne informasjon som er nødvendig for å kunne ta valg med hensyn til miljø- og sosiale indikatorer for redesignede produkter sammenlignet med nye.

Fokus i prosjektet rettes mot å beregne ressursbruk og den miljømessige og sosiale effekten av redesignprodukter og utvikle nye måter å formidle denne informasjonen til forbrukeren. I prosjektet skal det utvikles en QR-kode som kan settes som en tag på Fretex sine redesign-produkter slik at forbrukeren lett kan få tilgang til relevant data, så som miljøbelastninger, sosiale forhold og lignende.  Redesign-produkter inkluderer, men er ikke begrenset til klær. Bak QR-koden vil det ligge et beregningsverktøy som designeren kan benytte når de forskjellige produktene utvikles. Valg designeren gjør kan testes ut i forhold til hvordan disse vil påvirke ulike parametere for det ferdige produktet. Prosjektet kommer dermed til å hjelpe både designeren og forbrukeren til å velge miljøriktig. Prosjektet skal bidra til å forlenge levetiden til ressurser som brukte klær og bøker, samt redusere miljø- og ressursbelastningene og de sosiale belastningene ved slike forbruksvarer gjennom å lukke utvalgte materialkretsløp. Dette skal gjøres gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap for informerte valg for produktutviklere og forbrukere. Prosjektet innehar betydelige positive bidrag til samfunn i i forhold til miljøaspekter og sosialt entreprenørskap.
 
Samarbeidspartnere i prosjektet er: Fretex Fredrikstad, Fretex Øst-Norge, Fretex Redesign, Østfoldforskning og dQuist. Faglig referansegruppe er: Sandra Roos (Swerea IVF, Sverige), Wencke Gwozdz (Copenhagen Business School, Danmark) og Gunnar Andersson (Høgskolen i Østfold).»

Her kan du lese om prosjektet publisert i Fredrikstad Blad.