Barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn

NORSUS-rapport viser at hver og en av oss hvert år kaster over 40 kilo mat, og ernæringsforskere mener at barn og unge må få mer kunnskap om matsvinn.

NORSUS-forsker Kjersti Prestrud har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, identifisert mulige virkemidler for redusert matsvinn direkte rettet unge forbrukere som har forholdsvis høy matsvinnmengde. Studien er dokumentert her.