Avfall Norges digitale Logistikkseminar

På Avfall Norges digitale Logistikkseminar den 9. desember ble resultater fra forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk som Kari-Anne Lyng fra NORSUS er prosjektleder for, presentert. Vår kollega Kjersti Prestrud presenterte hvordan beregning av kostnader og miljøpåvirkning bidrar til mer kunnskapsbaserte beslutninger. I tillegg snakket Bente Flygansvær fra BI om hvordan barrierer knyttet til innkjøp av innovative og bærekraftige logistikkløsninger kan reduseres.

Se mer her.