Valentina Pauna

Seniorforsker

PhD i miljø, ressurser og bærekraftig utvikling

 94783460

 vhp@norsus.no

Valentina er forsker ved NORSUS med fokus på plast, nærmere bestemt mikro- og nanoplastforurensning. Hun har en B.Sc. i kjemi fra Colorado State University, USA, og M.Sc. i klimavitenskap og løsninger fra Northern Arizona University, USA. Valentina fullførte sine Ph.D. studier i november 2021 som dekker emnet: «Adressing New Global Environmental Problemer: En tverrfaglig tilnærming for å vurdere virkningene av mikroplast på marine økosystemer.» Hun forsvarte sin doktorgradavhandling i mai 2022.

Valentina begynte i NORSUS i november 2021. Forskningen hennes er styrt av systemtenkning og tverrfaglig arbeid og samarbeid, oppsummert av det hun liker å beskrive som å se på komplekse problemer gjennom både teleskop og mikroskop, samtidig. Hun har også vært et aktivt medlem av MarILCA-nettverket Scientific Committee siden desember 2019, der deltakerne er fokusert på å integrere potensielle miljøpåvirkninger av marin forsøpling i LCA. Valentina har erfaring med å fylle viktig kunnskap – og datahull i nye vitenskapelige felt ved å følge informasjonsstrømmer på tvers av relevante disipliner.