Synnøve Rubach

Seniorforsker

PhD, Sivilingeniør

 97742057

 sr@norsus.no

Synnøve er seniorforsker i NORSUS og jobber i ulike forskningsprosjekt både som prosjektleder og medarbeider.

Hun ble uteksaminert sivilingeniør (maskinlinjen, Institutt for teknisk varmelære) på NTH (nå NTNU) i 1992. Hun disputerte til PhD-graden innen organisasjon og ledelse ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2011. Avhandlingen fokuserte på hvordan bedrifter bruker deltagelse i eksterne nettverk i egne innovasjons- og utviklingsprosesser.

Synnøve har jobbet i NORSUS siden 1995. Faglig jobber hun i skjæringspunktet mellom miljømessige og organisatoriske utfordringer, og hun er spesielt opptatt av hvordan det å skape gode arenaer for økt kunnskapsbygging og -utveksling mellom ulike aktørgrupper kan stimulere til forskningsbasert, bærekraftig innovasjon. De første årene som ansatt jobbet hun med utvikling av miljøteknologi, forsøkskjøring, matematisk modellering og patentering. Hun har også jobbet med dokumentasjon og optimalisering av miljøegenskaper for emballasje og produktsystemer, samt utvikling av beregningsverktøy for miljøparametere. Synnøve har hatt ulike ledelsesoppgaver i Østfoldforskning, både som fagansvarlig og som forskningsleder. Hun har i tillegg undervist ved ingeniørfag på Høgskolen i Østfold i flere perioder, sist i 2011-2015 i emnet Systemtenkning og Innovasjon ved bachelorstudiet Innovasjon og Prosjektledelse. Synnøve jobber nå deltid i gründerbedriften Becour AS og er sensor ved NTNU.