Stine Samsonstuen

Seniorforsker

MSc

 47060195

 stine@norsus.no

Stine jobber som seniorforsker i NORSUS og arbeider med prosjekter innenfor mat, med hovedfokus på livsløpsanalyser av landbruksbaserte produkter. Hun har en master i husdyrvitenskap med spesialisering innen avl og genetikk. I 2019 fullførte hun sin PhD-grad ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Avhandlingen hadde tittelen Modellering av klimagassutslipp fra ammekuproduksjon. Stine jobbet som forsker ved NMBU fram til hun begynte i NORSUS i oktober 2023 og har lang erfaring fra modellering av miljøbelastning fra husdyrproduksjon.