Siw Nordahl

Konsulent i administrasjonen

 95883470

 siw@norsus.no

Siw jobber som konsulent i administrasjonen i NORSUS. Hennes arbeidsoppgaver har vært og er varierte gjennom mange års erfaring i Østfoldforskning, nå NORSUS.  De siste årene har hennes hovedoppgaver vært lønn og reiseregninger, fakturering, delvis HR, NORSUS’ superbruker på CRISTIN (Current research information system in Norway), oppdatering og vedlikehold av nettsiden vår samt støtte til forskerne ved forskjellige oppgaver.

Siw har jobbet i NORSUS siden høsten 1993.