Simon Alexander Saxegård

Forsker

MSc Industriell Økologi

 48257831

 simon@norsus.no

Simon er forsker i NORSUS. Han deltar i nasjonale, internasjonale og bedriftsfinansierte forskerprosjekt, enten som prosjekt medarbeider, kvalitetssikrer eller prosjektleder.

Han har en bachelorgrad i fornybar energi påbygd med en master i Industriell Økologi fra NTNU. I bachelorgraden spesialiserte han seg i arealplanlegging og ressurstilgang og i mastergraden fordypet han seg på materialstrøms- og livsløpsanalyser.

Simon har jobbet i NORSUS siden 2015. Oppgavene hans er mest sentrert rund miljø-modellutvikling og tolkning av livsløps- og ressursstrøms-resultater. Han startet karrieren med å jobbe med miljøvurderinger av biogass, organisk avfallshåndtering, samt bygningsmaterialer. I sin faglige utvikling har han utvidet sine forskningsfelt innen livsløpsperspektivet til råvare, bygg og anlegg, mat og emballasje, energi-, drivstoff og resurseffektivitet samt transport, logistikk, maskiner og teknologi. I tillegg har han begynt å fordype seg i sosial bærekraft sett i helhet med miljømessig og økonomisk bærekraft.