Regina Skattenborg

Forsker

Siv.ing. Energi og Miljø

 41486150

 res@norsus.no

Regina Skattenborg er forsker i NORSUS hvor hun begynte i februar 2022.  

Regina har en sivilingeniørgrad i Energi og Miljø fra NTNU med fordypning i elektrisk energiteknikk og smarte nett og hovedprofil i elektrisk energiomforming. I 2016 ble Regina tildelt Fulbright-stipendet og tok et utvekslingsår på University of Minnesota som en del av mastergraden. Hun hadde sommerjobb som forsker innen elkraftteknikk og tilstandskontroll av ulike elkraftkomponenter, og i forlengelse av dette skrev hun masteroppgave om temaet «Tilstandskontroll av isolasjon i vannkraftgeneratorer ved måling av partielle utladninger».

Etter studiene begynte Regina som rådgiver innen samferdselselektro og hun har flere års erfaring med prosjektering og prosjektledelse i tverrfaglige jernbaneprosjekter i Norge. Hovedvekten av arbeidet inkluderte prosjektering av lavspenningsanlegg, høyspenningsanlegg, teleanlegg, føringsveier, samt koordinering mot eksterne kabeleiere. Regina innehadde roller som fagansvarlig og assisterende disiplinleder i prosjekt.

Regina har alltid vært interessert i miljø og bærekraft og har innehatt rollen som bærekraftskoordinator på hennes avdeling i tidligere bedrift.