Rannvá Danielsen

Seniorforsker

PhD, MSc Miljø- og naturressurser

 90226552

 rad@norsus.no

Rannvá har en mastergrad i miljø- og naturressurser fra Universitet på Island med spesialisering i økonomi. Hun avsluttet doktorgraden i miljø- og naturressurser fra handelshøyskolen ved Universitet på Island i 2020. Doktorgraden ble finansiert av Marie-Sklodowska Curie prosjektet Social Science Aspects of Fisheries for the 21st Century (SAF21). I doktorgradsarbeidet fokuserte hun på reguleringen av det færøyske fiskeri og hvordan denne bidrar til biologisk, økonomisk og sosial bærekraft. For å måle bærekraft utviklet hun nye indikatorer for biologisk, økonomisk og sosial bærekraft, og brukte også rammeverket Fishery Performance Indicators for å måle bærekraft i den færøyske fiskerinæringen og sammenligne med andre lignende fiskerier.

Rannvá jobber med forskningsprosjekter knyttet til bærekraftsindikatorer og FNs bærekraftsmål, livsløpsanalyse i fiskerinæringen, matsvinn og ressursutnyttelse av matavfall, og bærekraftige eierskapsmodeller av forbrukerprodukter.