Pieter Callewaert

Forsker

MSc i Business Engineering

 46513673

 pieter@norsus.no

Pieter er forsker i NORSUS og har en MSc i Business Engineering fra Universitetet i Ghent (Belgia) med fordypning i operativ ledelse. Dette resulterer i at han har gode kunnskaper i ledelse, statistikk, økonomi og IT. Etter ett utvekslingsår på NTNU bestemte han seg for å fokusere på miljøanalyse og tok derfor en master i Industriell Økologi på NTNU.  

 

Han skrev masteroppgaven sin i samarbeid med ROAF IKS og har i dette arbeidet identifisert de forskjellige tiltakene som er nødvendig til å oppnå EUs mål for sirkulær økonomi. Ved siden av studiene på NTNU var han bærekraftscoach for Nordic Choice Hotels hvor han har jobbet sammen med et hotell for å redusere miljøpåvirkningen.

 

Etter studiene på NTNU startet Pieter på NORSUS hvor han har jobbet med miljøvurderinger av gjenvinningssystemer og modellering av sirkulær økonomi i LCA. I tillegg har han også vært involvert i flere prosjekter som er knyttet til reduksjon av matsvinn i Norge. Ved siden av det er Pieter også svært interessert i digitalisering og hvordan dette kan bidra til bedre miljøanalyser og et bedre samfunn.