Nadiia Piiter

Forskningsassistent

MSc Materialingeniør

 92510331

 nadiia@norsus.no

Nadiia Piiter er forskningsassistent ved NORSUS, hvor hun begynte i april 2024 som trainee.

Nadiia har en mastergrad som materialingeniør innen Grønn Energiteknologi fra Høgskolen i Østfold, som hun fullførte i 2023. Hun skrev en masteroppgave om temaet «Life Cycle Assessment of an Electric Quadricycle, Paxster AS». I løpet av studiene utviklet hun ferdigheter innen forskning og analyse, fornybare energisystemer, energieffektivitet, prosjektledelse, bærekraftig utvikling og kommunikasjon.

Hun har tidligere en grad som petroleumsingeniør (MSc) fra Ukraina.