Mona Nilsen

Seniorrådgiver

 95017343

 mona@norsus.no

Mona er seniorrådgiver i NORSUS og har mange års erfaring som konsulent, rådgiver, kurs-og foredragsholder og prosjektleder innenfor lokalt og regionalt klimaarbeid, klimakommunikasjon, og arbeid med bærekraft i ulike virksomheter.

Mona har bachelorgrad i psykologi og IKT, og har studert pedagogikk, nudging og bærekraft. Mona er også utdannet NLP coach.

Mona har jobbet i NORSUS siden 2015, hovedsakelig med prosjekter hvor hun kan jobbe med den menneskelige faktoren, og mener dette er avgjørende for å lykkes med å realisere satsninger innenefor klima og bærekraft. Hun kompletterer dermed forskningskunnskapen i NORSUS med en dimensjon som ofte er helt sentral for å skape framgang i klima- og bærekraftsarbeid. En mindre andel av Monas stilling er knyttet til NORSUS forskningskommunikasjon og forskningsformidling.