Mehrdad Ghorbani Mooselu

Seniorforsker

Sivilingeniør

 46341479

 mgm@norsus.no

Mehrdad startet som forsker på NORSUS i 2022 og arbeider med LCA og EPD. Han er sivilingeniør fra Universitetet i Shiraz i Iran og tok sin doktorgrad på Universitetet i Agder i et NFR-finansiert prosjekt kalt MEERC (More efficient and environmentally friendly road construction). Han har jobbet som miljøingeniør på ulike tverrfaglige prosjekter innenfor områder som bærekraft vannressursforvaltning, urban avfallsforvaltning, miljøovervåkning og naturbaserte løsninger.