Matthias Kaiser

Seniorforsker, Professor

Dr. phil i filosofi

 91733928

 matthias.kaiser@norsus.no

Matthias Kaiser er ansatt på NORSUS i forbindelse med EU-prosjektet CHANGER, som dreier seg om forskningsetikk og ny teknologi. Matthias er for øvrig professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen og professor II ved NTNU i Trondheim. Han har studert ved Ludwig-Maximilians-Universität München, Universitetet i Oslo, Stanford University og Goethe-Universität Frankfurt. Matthias forsker på vitenskapsteori, vitenskapsetikk og teknologivurdering.

Han er en 2023 International Science Council Fellow og også Affiliated Fellow ved Koi Tū Centre for Informed Futures ved University of Auckland.

Se Matthias’ fullstendige publikasjonsliste her: https://norsus.no/matthias-kaiser-publikasjonsliste/

Forskningsinteresser: Akvakultur; Etisk mat; Føre-var-prinsippet; Forskningsetikk; Nye risikoer; Risikosamfunn; Risikovurdering; Teknologivurdering; Vitenskapsetikk; Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi