Mathias Røed Hanssen

Forskningsassistent

 94828569

 mrh@norsus.no

Mathias har jobbet i NORSUS siden januar 2020. Her jobber han med bærekraftspørsmål knyttet til fagområdene mat, avfallsressurser og bygg. Han har en bachelorgrad i utøvende klaver fra Norges Musikkhøgskole, og en mastergrad i bygg- og miljøteknikk fra NTNU.