Maciej Biedacha

Forsker

MSc. Bærekraftig vareproduksjon

 46634475

 mab@norsus.no

Maciej er forsker på NORSUS hvor han jobber med livsløpsvurdering (LCA) og med miljødeklarasjoner (EPD).

Han har en master i bærekraftig vareproduksjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har jobbet på NORSUS siden 2021. Maciej har tidligere jobbet med LCA/EPD i industri bransje og har derfor praktisk erfaring med LCA/EPD, samt andre miljøegenskaper av bygningsmaterialer.