Lina Plataniti

Forsker

MEng, MSc

 45008425

 lina@norsus.no

Lina er kjemisk ingeniør (MEng) og industriell økolog (MSc). Med studier i Hellas, Frankrike, Østerrike og Sverige, hadde hun sjansen til å samhandle med mennesker fra ulike disipliner om en rekke emner med fokus på miljøteknologi og bredere bærekraftsaspekter ved å bruke en systemtenkning. Avhandlingen hennes om industriell økologi handlet om matsvinn og klimatiske konsekvenser av matforbruk i Sverige.

Hun har yrkeserfaring innen farmasøytisk industri (klinisk forskning) og prosjektledelse av EU-finansierte prosjekter, hvor hun var ansvarlig for å gjennomføre komplekse prosjekter hovedsakelig innen helsesektoren.

Lina begynte å jobbe som forsker ved Norsus i august 2023 og er involvert i matsvinn- og prosessprosjekter. Hun er sterkt interessert i bærekraftig KI-applikasjoner, Biomimicry som en kilde til inspirasjon og Planetary Boundaries som et konseptrammeverk for bærekraft.