Lars Gunnar Furelid Tellnes

Forsker

MSc Industriell Økologi

 40013697

 lars@norsus.no

Lars er forsker på NORSUS hvor han jobber med livsløpsvurdering (LCA) og med spesielt ansvar for å koordinere instituttets arbeid med miljødeklarasjoner (EPD), samt undervisning av LCA på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Han har en master i Industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har jobbet på NORSUS siden 2017. Lars har tidligere jobbet med LCA/EPD på Norsk Treteknisk Institutt fra 2010 og har derfor stor praktisk erfaring med LCA/EPD, samt andre miljøegenskaper som blir etterspurt for bygningsmaterialer.

Lars er godkjent EPD verifikator av EPD-Norge siden 2014 og har vært medlem av EPD-Norges Teknisk komité siden 2015. I tillegg til å utvikle og verifisere EPD, så utvikler Lars regelverk for EPD i produktkategoriregler (PCR) og forsker på metodene som blir brukt til EPD. Spesielt er dette knyttet til klimagassberegninger av treprodukter og bygg, men også levetid og kvalitetssikring er viktig for Lars.