Lars Gunnar Furelid Tellnes

Forsker

MSc Industriell Økologi

 40013697

 lars@norsus.no

Lars forsker på NORSUS hvor han jobber med livsløpsvurdering (LCA). For tiden tar han doktorgrad i LCA på Høgskolen i Østfold og tekniske universitet i Cartagena (Spania). Der spesialiserer Lars seg på bruk av LCA i utvikling av nye forretningsmodeller. På NORSUS jobber han deltid med fokus på LCA-kurs gjennom Tekna eller internt i ulike bedrifter.

Han har en master i Industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har jobbet på NORSUS siden 2017. Lars har tidligere jobbet med LCA/EPD på Norsk Treteknisk Institutt fra 2010 og har derfor stor praktisk erfaring med LCA/EPD, samt andre miljøegenskaper som blir etterspurt for bygningsmaterialer.

Lars er godkjent EPD verifikator av EPD-Norge siden 2014 og var medlem av EPD-Norges Teknisk komité 2015-2021. I tillegg til å utvikle og verifisere EPD, så utvikler Lars regelverk for EPD i produktkategoriregler (PCR) og forsker på metodene som blir brukt til EPD. Spesielt er dette knyttet til klimagassberegninger av treprodukter og bygg, men også levetid og kvalitetssikring er viktig for Lars.