Kjersti Prestrud

Forsker

Master i fornybar energi

 92655741

 kjersti@norsus.no

Kjersti jobber som forsker ved NORSUS. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og en mastergrad i fornybar energi, begge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I løpet av studietiden tok hun et utvekslingssemester ved Universidad de Chile. Kjersti startet i jobben ved NORSUS våren 2018, etter å ha fullført masteroppgaven som omhandlet hvordan ulike faktorer påvirker kildesorteringsgraden av plast- og våtorganisk avfall i norske husholdninger.

I løpet av tiden i NORSUS har Kjersti jobbet mye med økonomiske analyser og prosjekter knyttet til matsvinnkartlegging. Hun har stor interesse for blant annet avfallsressurser, sirkulærøkonomi og ressurseffektivitet i byggenæringen.