Kari-Anne Lyng

Forskningssjef, Seniorforsker

PhD, Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon

 90615137

 kari-anne@norsus.no

Kari-Anne jobber som seniorforsker i NORSUS og er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, energi, biogass og transport. Hun har en sivilingeniørgrad i Produktutvikling og Produksjon fra NTNU, med fordypning i miljøriktig produktutvikling. I 2018 fullførte hun sin PhD-grad ved NMBU. Avhandlingen hadde tittelen Reduksjon av miljøbelastninger gjennom optimalisering av biogass verdikjeder. Drivere, barrierer og politikkutforming.

Kari-Anne jobber i forskningsprosjekter som vurderer miljøpåvirkningen til produkter og tjenester, blant annet som innspill til strategiutvikling, produktforbedringer, innkjøp eller politikkutforming. Hun er spesielt interessert i livsløpsmetodikk (LCA), sirkulærøkonomi, avfallsressurser, biogass og kunnskapsgrunnlag til politikkutforming.

I tillegg til dette er Kari-Anne den norske representanten i IEA task 37 Energy from biogas. Hun har tidligere sittet i Teknisk Komite i EPD Norge, hvor hun blant annet deltok i Eco Platform sitt arbeid for å harmonisere miljødeklarasjoner i Europa.