John Baxter

Seniorforsker

PhD

 46897272

 john@norsus.no

John er seniorforsker i NORSUS. Han leder og deltar i forskerprosjekter i flere forskningssektorer.

Han er utdannet sivilingeniør i kjemi og fullførte sin doktorgrad i 1998 på University of Surrey i Storbritannia.

Etter arbeid som førsteamanuensis jobbet han med forskerutvikling og opplæring.

Han har jobbet i NORSUS siden 2012. Forskningen hans fokuserer på miljøanalyser av produkter og systemer basert på LCA (Life-Cycle Assessment) metodikk. Forskningstemaer inkluderer sirkulærøkonomi-aktiviteter som gjenvinning og ombruk i elektronikk avfall (WEEE), plast og tekstiler, også transportlogistikk og forbrukeradferd. Han har spesielt interesse for dataanalyser, statistikk, og modell- og verktøyutvikling til å støtte bærekraftsforskning og innovasjon.