Ingunn Saur Modahl

Seniorforsker

Sivilingeniør maskin

 41123551

 ism@norsus.no

Ingunn er seniorforskar i NORSUS og deltar i ulike forskarprosjekt, både som prosjektleiar, medarbeidar og som kvalitetssikrar.

Ho er utdanna sivilingeniør frå termisk energi/maskinlinja på NTNU (den gongen NTH) med eksamensår 1992.

Ingunn har jobba i NORSUS sidan 1993 og oppgåvene er knytta til miljø- og ressursoptimalisering av produkt og tenester, med spesiell fokus på energi. Ho jobbar blant anna med bioraffineri (mikrofibrillær cellulose og proteinproduksjon frå trevirke), karbonfangst og lagring, avfallssystem og resirkulering, biogass og vannfotavtrykk av vannkraft. Ingunn er også ansvarleg for karakteriseringsmetodane i livsløpsanalyse-verktøyet vi bruker ved NORSUS. Dei første åra jobba ho med utvikling av miljøteknologi og patentering, statistisk analyse og evalueringar.