Ina Charlotte Berntsen

Forsker

Siv.ing. Energi og Miljø

 98013968

 icb@norsus.no

Ina Charlotte er forsker i NORSUS og er utdannet sivilingeniør i Energi og Miljø fra NTNU hvor hun spesialiserte seg innen miljøanalyse og industriell økologi. Dette har gitt henne gode kunnskaper innenfor livsløpsanalyse (LCA), samt metoder som materialflytanalyse (MFA) og kryssløpsanalyse (IOA). Ett av studieårene var hun på utveksling ved Valencias Polytekniske Universitet (UPV) i Spania.

Masteroppgaven sin skrev Ina Charlotte i samarbeid med NORSUS der hun gjennomførte en livssyklusanalyse hvor hun så på miljøpåvirkningene av å innføre sortering av matavfall og et ettersorteringsanlegg i avfallssystemet til Fredrikstad kommune.

Etter studiene startet Ina Charlotte hos NORSUS hvor hun jobber innenfor flere forskjellige temaer. Forskningsinteressene hennes ligger blant annet innenfor livsløpsanalyse, sirkulærøkonomi, avfallsressurser, energisystemer og utformingen av en bærekraftig fremtid.