Hanne Møller

Seniorforsker

Cand. Agric.

 97104773

 ham@norsus.no

Hanne er seniorforsker i NORSUS og arbeider med prosjekter innenfor mat og emballasje, med hovedfokus på livsløpsanalyser av landbruksbaserte produkter.

Hun ble utdannet sivilagronom på Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole (nå Københavns Universitet) i 1992. For tiden er hun dr.philos-kandidat i prosjektet LIVESTOCK som ledes av NMBU. LIVESTOCK-prosjektet har fokus på utvikling av en bærekraftig husdyrproduksjon og det utvikles modeller som inkluderer bl.a. klimagasser, biodiversitet, arealbruk og utvalgte sosiale aspekter.

Hanne har jobbet i NORSUS siden 1992, hovedsakelig med oppgaver innenfor dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet av produkter med basis i LCA (Life Cycle Assessment)-metodikk. De siste årene har hun jobbet mest med dokumentasjon av emballasje, matsvinn og matvarer. Hun har også vært prosjektleder for Forskningsrådsprosjekter og har lang erfaring fra arbeid i både nordiske og internasjonale prosjekter.